Suomen Hyötytuuli Oy

Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö, jonka osakkaita ovat suuret suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt. Yritys tuottaa osakkailleen sähköä tuulivoimalla sekä tekee tuulivoimaan liittyvää markkinointi-, tutkimus- ja kehitystyötä.

Suomen Hyötytuulella on kaksi toiminnassa olevaa tuulipuistoa Porissa ja Raahessa. Puistojen yhteenlaskettu sähköntuotanto on noin 105 GWh vuodessa. Tämä vastaa noin 52 500 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Suomen Hyötytuuli valittiin marraskuussa 2014 työ- ja elinkeinoministeriön merituulivoiman demonstraatiotuen saajaksi. 20 miljoonan euron tuki myönnettiin Suomen ensimmäisen merituulivoimapuiston rakentamiseksi Poriin, Tahkoluodon edustalle, jonne Suomen Hyötytuuli suunnittelee kymmentä merituulivoimalaa. Yhtiö on tehnyt merituulivoiman osalta laajaa kehittämistyötä jo vuodesta 2000 alkaen, ja hanke on yksi pisimmälle kehitetyistä merituulivoimahankkeista Suomessa.

TEM:n tukipäätös antaa Suomen Hyötytuulelle mahdollisuuden kehittää merituulivoimasta merkittävää energiatuotantomuotoa Suomeen. Lisäksi se mahdollistaa merituulivoimateknologian kehittämisen ja uuden liiketoimintakonseptin käynnistämisen, jossa yhdistyvät suomalainen meri- ja teräsrakentamisen osaaminen ja uudet innovaatiot. Lopullinen investointipäätös hankkeen toteuttamisesta tehdään vuoden 2015 aikana.

Lisäksi Hyötytuulella on useita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita eri puolella Suomea. Yrityksen tavoitteena on tuottaa lähivuosien aikana tuulivoimalla 140 MW lisää suomalaista energiaa.

Suomalaisen tuulivoimatuotannon uranuurtaja

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999.

Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen ja rakennuttanut Suomen ensimmäisen merituulivoimalan Poriin Tahkoluodon edustalle vuonna 2010.

Löydä meidät myös täältä: