Arkisto – Archives

 • 04.03.2015

  Uutta tutkateknologiaa: merituulivoimalat suunnitellaan yhdessä linnustotutkijoiden kanssa

  Porin Tahkoluotoon rakennetaan maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin soveltuva merituulipuisto, johon integroidaan maailmalla jo toimivaksi testattua linnustotutkateknologiaa. Pöyry Finland Oy suunnittelee ja toteuttaa hankkeen linnustoseurannan ja toimii asiantuntijana linnustotutkan hankinnassa. Kymmenen tuulivoimalan projektissa käytetään voimaloiden tutka-avusteista pysäytysautomatiikkaa ja tutkitaan lintujen karkotusmekanismien toimivuutta ensimmäistä kertaa Suomessa. Noin 500 000 euroa maksavan tutkan avulla seurataan myös lintujen lentoreittejä ja niiden

  Lue lisää

 • 23.02.2015

  Metsähallituksen osuus Raahen Annankankaan tuulipuistosta Suomen Hyötytuulelle

  Suomen Hyötytuuli Oy ostaa Metsähallituksen osuuden Annankankaan tuulipuistosta Raahessa. Suomen Hyötytuuli ja Metsähallitus ovat kehittäneet yhdessä Raahen itäosassa sijaitsevalle alueelle 10 tuulivoimalan tuulipuistoa, josta Hyötytuulen osuus on ollut 5 voimalaa. Metsähallitus ja Hyötytuuli vastaavat yhdessä luvituksen loppuun saattamisesta. Metsähallitus Laatumaan toimintaperiaate on kehittää tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita, kuitenkin ympäristövaikutukset minimoiden. ”Metsähallituksen strategiassa investointimahdollisuuksien luominen tuulivoimalle on

  Lue lisää

 • 18.02.2015

  Siikajoen tuulivoimahankkeita koskeva yleisötilaisuus keskiviikkona 25.2.2015

  Siikajoen kunnan alueella suunnitteilla olevien kolmen tuulivoimahankkeen yhteinen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 25.2.2015 klo 17 (kahvitarjoilu klo 16.30 alk.) Siikajoella Revonlahden koululla (Koulukuja 11, 92350 Revonlahti). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavien (Element Power Oy, Hyötytuuli Oy ja Intercon Energy Oy) ja YVA-konsulttien (Ramboll Finland Oy ja Sweco Ympäristö Oy) edustajat. Kaikki asiasta

  Lue lisää

 • 10.02.2015

  Suomen Hyötytuulen Reposaaren tuulivoimalan rikkoontumisen syyt selvinneet

  Suomen Hyötytuulen Porissa sijaitseva Reposaaren maantien tuulivoimala nro neljä rikkoutui kiirastorstaina 17.4.2014. Voimala alkoi pyöriä liian nopeasti, eikä sitä yrityksistä huolimatta saatu pysäytettyä. Kova pyörimisvauhti rikkoi lopulta yhden nelosvoimalan siivistä, jolloin turvajärjestelmä pysäytti voimalan. Rikkoutunut voimalaitos purettiin elokuussa 2014. Onnettomuuden syyt selvitetty, turvatoimia tiukennettu Suomen Hyötytuuli, Siemens ja Moventas ovat selvittäneet tuulivoimalan rikkoutumisen syitä. Onnettomuuden

  Lue lisää

 • 07.02.2015

  Siikajoen Karhukankaan YVA-ohjelma nähtävillä 16.2.-17.4.2015

  Siikajoen kunnan alueella on suunnitteilla kolme tuulivoimapuistoa, jotka yhdessä muodostaisivat ison tuulipuistojen alueen valtatie 8 molemmin puolin. Hankkeiden YVA-menettelyt ovat erilliset, mutta yleisötilaisuus on yhteinen. Vaikutusten arvioinnissa yhteisvaikutusten arviointi on keskeisessä asemassa. Kangastuulen tuulivoimapuisto Element Power Oy suunnittelee noin 46–60 tuulivoimalan rakentamista Siikajoen Kangastuulen alueelle. Kangastuulen tuulipuisto toimii aiemman Navettakankaan tuulipuistohankkeen laajennuksena. Navettakankaan tuulipuistoalue sijoittuu

  Lue lisää

 • 25.11.2014

  Suomen Hyötytuuli järjestää tuulipuistohankkeestaan yleisötilaisuuden Siikajoella 3.12.2014

  Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Karhukankaan tuulivoimapuistoa Siikajoelle. Tuulivoimapuisto olisi pinta-alaltaan 780 ha, joka mahdollistaisi 13–16 tuulivoimalan rakentamisen alueelle. Kutsumme lähialueen maanomistajat, asukkaat, muut osalliset ja asiasta kiinnostuneet yleisötilaisuuteen keskiviikkona 3.12.2014 klo 17.30 Siikajoen kunnan valtuustosaliin (Siikasavontie 1 A, Ruukki) Tilaisuudessa Suomen Hyötytuulen ja Rambollin edustajat kertovat suunnitelmista lisää ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 • 25.11.2014

  Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikajoelle

  Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee uuden tuulivoimapuiston rakentamista Siikajoen kunnan alueelle. Karhukankaan nimeä kantava tuulivoimapuisto on kooltaan 780 hehtaaria, joka mahdollistaisi 13–16 tuulivoimalan rakentamisen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW ja kokonaiskorkeus 210–230 metriä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Karhukankaan tuulipuistoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnan länsiosassa. Siikajoen keskusta sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin 12

  Lue lisää

 • 19.11.2014

  Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 20 miljoonan euron demonstraatiotuen Suomen Hyötytuulen merituulivoimahankkeelle – rakentamispäätös tehdään ensi keväänä

  Suomen Hyötytuuli Oy valittiin tänään kuuden hakijayhtiön joukosta Työ- ja elinkeinoministeriön merituulivoiman demonstraatiotuen saajaksi. 20 miljoonan euron demonstraatiotuki myönnettiin Suomen Hyötytuulelle Suomen ensimmäisen merituulivoimapuiston rakentamiseksi Poriin, Tahkoluodon edustalle. Suomen Hyötytuuli tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta ensi keväänä, kun kaikki selvitykset ja lupa-asiat ovat valmistuneet. TEM painotti valinnassaan merituulivoiman rakentamisen, käytön ja huollon edistämistä Suomen olosuhteissa ja

  Lue lisää

 • 14.11.2014

  Satakuntalaiset viranhaltijat tutustuivat merituulivoimaan Hyötytuulen opastuskeskuksessa

  Porin kaupunki ja Suomen Hyötytuuli järjestivät yhteistyössä torstaina 13.11.2014 ajankohtaisseminaarin Hyötytuulen opastuskeskuksessa Porissa. Paikalle oli kutsuttu satakuntalaisia viranhaltijoita eri organisaatiosta. Tapahtumaan osallistuneet kuulivat aluksi Porin kaupungin ajankohtaisista asioista ja tärkeimmistä kehityshankkeista, jonka jälkeen Suomen Hyötytuuli esitteli omat hankkeensa Satakunnan alueella sekä kertoi kokemuksistaan Suomen ensimmäisestä ja ainoasta merituulivoimalasta. Seminaarin päätteeksi vieraat pääsivät omakohtaisesti tutustumaan Tahkoluodon

  Lue lisää

 • 30.10.2014

  Tahkoluodon merituulivoimahankkeen yleisötilaisuus Reposaaressa 30.10.2014

  Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaavaehdotus on tullut nähtäville Porissa. Osayleiskaavaehdotusta esitellään torstaina 30.10.2014 klo 18.00 alkaen Reposaari-talossa osoitteessa Kirkkokatu 20. Hanketta esittelevät Suomen Hyötytuuli Oy:n, kaavaehdotusta laatineen Rambollin ja kaupunkisuunnittelun edustajat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!