Energiantuotanto

Alajoen tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Annankankaan tuulipuisto

Lisää tietoja

Hummastinvaaran tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Kakonjärven tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Karhukankaan tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Korpi-Matin tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Pesolan tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Kuljunniemen tuulipuisto

Lisää tietoja

Yhteisenkankaan tuulipuistohanke

Lisää tietoja

Nikkarinkaarron tuulipuisto

Lisää tietoja

Reposaaren tuulipuisto

Lisää tietoja

Tahkoluodon merituulipuisto

Lisää tietoja

Valitse kohde kartalta.

Energiantuotanto

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Energiantuotanto juuri nyt 11,27 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Energiantuotanto juuri nyt 2,68 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Energiantuotanto juuri nyt 7,15 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Energiantuotanto juuri nyt 0,94 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Energiantuotanto juuri nyt 4,12 MW