Merituulivoima

  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy

Suomen Hyötytuuli Oy on rakentanut Porin Tahkoluotoon maailman ensimmäisen vaativiin jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston. Tuulipuisto on tuottanut energiaa vuoden 2017 elokuusta alkaen.

Tahkoluodon merituulipuisto pähkinänkuoressa

10 offshore-tuulivoimalaa, joiden voimalakohtainen teho on 4,2 MW
voimalan napakorkeus on noin 90 metriä ja roottorin halkaisija 130 metriä
keskimääräinen tuotto 43 % maksimituotosta
arvioitu vuosituotanto noin 155 GWh
teräskuorirakenteiset meriperustukset
sähköasema rannalla
noin 120 miljoonan euron investointi
arvioitu suora työllistämisvaikutus yli 300 henkilötyövuotta

Olosuhteet merituulivoimalle ovat erilaiset verrattuna esimerkiksi Pohjanmereen, sillä kylmyys ja jää vaativat erilaisia teknisiä ratkaisuja. Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen edustan merialue, infrastruktuuri ja tuuliolosuhteet sopivat erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon.

Tahkoluodon merituulipuistohanke toteuttaa sekä Euroopan unionin tasoista että valtakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Porin Tahkoluodon merituulipuiston rakentamiseen 20 miljoonan euron investointituen alan liiketoiminnan ja viennin aktivoimiseksi Suomessa.