Lintututka

Tahkoluodon merituulipuiston rannalla sijaitseva lintututka antaa tietoa ympäristövaikutuksista alueen linnustolle. Tutka tuottaa kolmiulotteista paikkatietoa ja tallentaa tietoa lintulajeista, lintujen koosta ja käyttäytymisestä, lukumäärästä, lentoreiteistä, lentokorkeudesta, lentonopeudesta ja säätilasta. Lintututka erottaa pienet linnut vähintään 4 km:n säteellä ja suuret vähintään 10 km:n säteellä. Tutka antaa tarvittaessa hidastumis- tai pysähtymiskäskyn yksittäisille tuulivoimaloille. Merituulipuistossa ei havaittu yhtään törmäystä vuoden 2018 aikana.