Hem

Suomen Hyötytuuli Oy är ett produktionsbolag för vindkraft som grundades 1998 och har stora finländska stadsenergibolag som delägare. Suomen Hyötytuuli producerar el med vindkraft till sina delägare.

Suomen Hyötytuuli driver sex vindparker, ett i Kalajoki, två i Björneborg och tre i Brahestad. Dessutom har Hyötytuuli flera projekt i planeringsskedet på olika håll i landet.

Video presentation på engelska (4 min, YouTube)

PIONJÄR INOM VINDKRAFTSPRODUKTION I FINLAND

Suomen Hyötytuuli har genom sin verksamhet främjat vindkraftsproduktion i Finland på ett betydande sätt. Bolaget tog som första i vårt land vindkraftverk i megawattsklassen i drift år 1999.

Bolaget har även gjort stora satsningar på att utveckla havsbaserad vindkraft och lät bygga Finlands första havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Björneborg år 2010.

Månadlig energiproduktion av vindkraftparker

du hittar oss också här: