Hem

Suomen Hyötytuuli Oy är ett produktionsbolag för vindkraft som grundades 1998 och har stora finländska stadsenergibolag som delägare.

Suomen Hyötytuuli producerar el med vindkraft till sina delägare och bedriver marknadsföring, forskning och utveckling i samband med vindkraft.

Suomen Hyötytuuli driver tre vindparker, en i Björneborg och två i Brahestad. På Tahkoluoto i Björneborg håller företaget på att bygga världens första havsvindpark för krävande isförhållanden. Dessutom har Hyötytuuli flera projekt i planeringsskedet på olika håll i landet.

Suomen Hyötytuuli har som mål att inom de närmaste åren öka energiproduktionen i Finland med 140 MW vindkraft.

PIONJÄR INOM VINDKRAFTSPRODUKTION I FINLAND

Suomen Hyötytuuli har genom sin verksamhet främjat vindkraftsproduktion i Finland på ett betydande sätt. Bolaget tog som första i vårt land vindkraftverk i megawattsklassen i drift år 1999.

Bolaget har även gjort stora satsningar på att utveckla havsbaserad vindkraft och lät bygga Finlands första havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Björneborg år 2010.

du hittar oss också här: