arkiv – 2019

 • 13.12.2019

  Suomen Hyötytuuli har skrivit under avtal gällande byggandet av Polusjärvi vindpark

  Eltel har tecknat med Suomen Hyötytuuli ett avtal som omfattar byggandet av infrastruktur för Polusjärvi vindpark. Den planerade vindparken ligger i östra delar av Pyhäjoki kommun, i  Norra Österbotten. Suomen Hyötytuuli köper 10 vindkraftverk från den danska turbinleverantören Vestas. Varje vindmölla har en kapacitet på 4,3 megawatt. Vindparken skall vara i bruk senast under sommaren

  Lue lisää

 • 15.11.2019

  Suomen Hyötytuuli Oy har förvärvat Peuralinna vindparksprojekt

  Suomen Hyötytuuli Oy har förvärvat YIT Oys Peuralinna vindparksprojekt i Kyyjärvi kommun i Mellersta Finland. Vindparken planeras med sju vindkraftverk med total effekt cirka 45 MW. Peuralinna delgeneralplananläggning för vindkraft och byggnadstillstånd är laggiltiga. Hyötytuuli har redan planerat en vindpark med sju vindkraftverk i Alajoki i Perho kommun,som ligger bredvid Kyyjärvi kommun. Alajoki delgeneralplananläggning för

  Lue lisää

 • 27.08.2019

  Suomen Hyötytuuli investerar i Polusjärvi vindpark i Pyhäjoki kommun

  Suomen Hyötytuuli Oy har gjort investeringsbeslut om byggande av Polusjärvi vindpark i Pyhäjoki i Norra Österbotten. Den planerade vindparken ligger i östra delar av Pyhäjoki kommun, i närheten av Polusperä by cirka 20 km från Pyhäjoki centrum. Polusjärvi är bolagets första vindkraftsproduktion på marknadsvillkor. ”Vi är mycket nöjda att byggande av Polusjärvi  vindpark  kan börja

  Lue lisää

 • 26.04.2019

  Ett fel har upptäckts i ett av vindkraftverken i Räfsö vindpark

  En hydraulkomponent har skadats i RE 01-vindkraftverket som står på bron till Räfsö och ungefär 10 liter olja har läckt ut på sidan av vindkraftverket och delvis på marken. Vindkraftverket har stoppats och underhållet har påbörjats. Räddningstjänsten är på platsen och har börjat samla upp oljeläckaget och sanera området. Situationen innebär inte någon risk för

  Lue lisää

 • 22.03.2019

  Suomen Hyötytuuli Oy har förvärvat Eranti Engineering Oys offshore-vindkraftverksamhet

  Suomen Hyötytuuli Oy har förvärvat Eranti Engineering Oys offshore-vindkraftverksamhet. Affären säkerställer att Eranti Engineerings omfattande arbete och expertis inom utvecklandet av offshore-vindkraft, framför allt i istäckta havsområden, lever vidare. Suomen Hyötytuuli har varit delaktiga i utvecklingen av offshore-vindkraftanläggningar i många år och fungerar som en föregångare inom finsk havsvindkraft. År 2017 byggde företaget världens första

  Lue lisää

 • 01.02.2019

  Produktionsöversyn Suomen Hyötytuuli Oy

  År 2018 levererade Suomen Hyötytuuli 503 000 MWh el till sina delägare. Företagets elproduktion ökade med runt 190 000 MWh jämfört med föregående år. Förutom genom förvärvet av Jokela vindpark ökade elproduktionen tack vare att 2018 blev första året då Annankangas vindpark och Tahkoluoto vindpark, båda färdigställda hösten 2017, var i drift hela året. Vindkraftverkens

  Lue lisää

 • 15.01.2019

  Vindkraftverket på bron till Räfsö står stilla på grund av underhållsarbete

  Driften av det vindkraftverk som står längst norrut av de tre kraftverken på bron till Räfsö (RE3) står stilla på grund av underhållsarbete på generatorn. Underhållsarbetet är planerat att utföras mellan kl. 10 och kl. 16 onsdagen den 16 januari 2019. Underhållsarbetet kommer att utföras med hjälp av lyftkran. Säkerhetsområdet har spärrats av med hjälp

  Lue lisää