Energiproduktion

(FI) Jokelan tuulipuisto

Mer information

Vindparksprojektet i Alajoki

Mer information

Vindpark i Annankangas

Mer information

Vindparksprojektet i Hummastinvaara

Mer information

Vindparksprojektet i Isokangas

Mer information

Vindparksprojektet i Karhukangas

Mer information

Vindparksprojektet i Korpi-Matti

Mer information

Vindparksprojektet i Pesola

Mer information

Vindparken i Kuljunniemi

Mer information

Vindparksprojektet i Yhteisenkangas

Mer information

Vindparken i Nikkarinkaarto

Mer information

Vindparken i Räfsö

Mer information

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

Mer information

Havsvindparken utanför Tahkoluoto, förlängning

Mer information

Havsbaserad vindkraftspark utanför Ulkonahkiainen

Mer information

Klicka pinne på kartan

Energiproduktion

(FI) Jokelan tuulipuisto

(FI) 12 st / (FI) 3,0 MW

Aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Aktuell energiproduktion 32,45 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Aktuell energiproduktion 20,75 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Aktuell energiproduktion 29,20 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Aktuell energiproduktion 6,18 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Aktuell energiproduktion 20,49 MW