Havsvindkraft

  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy

På Tahkoluoto i Björneborg Suomen Hyötytuuli Oy har byggt världens första havsvindpark för krävande isförhållanden. Vindparken har producerat energi sedan hösten 2017.

Tahkoluoto havsvindpark i ett nötskal

10 offshore-vindkraftverk vars kraftverkspecifika effekt är 4,2 MW
kraftverkets navhöjd är ca 90 meter och rotorns diameter 130 meter
genomsnittlig produktion 43 % av maximiproduktionen
beräknad årlig energiproduktion cirka 155 GWh
fundament med stålskal på havsbotten
understation på stranden
en investering på cirka 120 miljoner euro
uppskattad direkt sysselsättningseffekt över 300 årsverken

Förhållandena för havsvindkraften är olika jämfört med till exempel Nordsjön, eftersom kylan och isen kräver olika tekniska lösningar. Havsområdet framför Tahkoluotos hamn- och industriområde, infrastrukturen och vindförhållandena passar utmärkt för produktion av havsvindkraft.

Havsvindkraftsprojektet på Tahkoluoto förverkligar klimat- och energistrategin både på Europeiska unionens nivå och den nationella nivån. Arbets- och näringsministeriet har beviljat ett investeringsstöd på 20 miljoner euro för byggandet av havsvindparken på Tahkoluoto i Björneborg för att aktivera branschens affärsverksamhet och export i Finland.