Expertis från ett pilotkraftverk

  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy
  • Suomen Hyötytuuli Oy

Suomen Hyötytuuli Oy har piloterat havsvindkraftverkets funktionalitet och hållbarhet i praktiken sedan år 2010. Pilothavsvindkraftverket på Tahkoluoto i Björneborg är det första som byggts för krävande isförhållanden och det har fungerat som testkraftverk för hela Finlands havsvindkraft. Med hjälp av kraftverket har man samlat information för omfattande havsvindkraftsbyggande. Suomen Hyötytuuli har testat bland annat olika lösningar för servicebesök på kraftverket i olika förhållanden.

Pilotkraftverket i siffror

produktionsgenomsnitt 9,36 GWh per år
produktion med märkeffekt 4070 timmar per år
kapacitetskoefficient 0,46
byggt 2010
stålkassunsfundament av en ny typ
Siemens vindkraftverk på 2,3 MW
navhöjd 80 m
rotordiameter 101 m
20 kV:s elkabel, ansluten till elnätet på en kopplingsstation på stranden
avstånd från stranden 1,2 km
vattendjupet 9 meter