Fågelradarn

Fågelradarn utanför Tahkoluoto havsvindparken producerar tridimensionell geodata. Radarn urskiljer små fåglar inom en radie på minst fyra kilometer och stora fåglar inom en radie på minst tio kilometer. Lagrar information om fågelarter, fåglarnas storlek och beteende, antal, flygrutter, flyghöjd, flyghastighet och väderlek. Radarn ger vid behov order till enskilda vindkraftverk att sänka hastigheten eller stanna helt. I havsvindparken har inga kollisioner  observerats under år 2018.