Vindparksprojektet i Polusjärvi

10
st
160
m
150
m
4-5
MW

Suomen Hyötytuuli planerar en vindpark med tio vindkraftverk i Pyhäjoki kommun. Projektet flyttades från ABO Wind Ab till Suomen Hyötytuuli i september 2018.
Den planerade vindparken ligger i östra delar av Pyhäjoki kommun, nordost från Liminkakylä by, i närheten av Polusperä by cirka 20 km från Pyhäjoki centrum.
Den planerade vindparken består av vindkraftverk med fundament, jordkablar som förbinder kraftverken med varandra, en elstation för vindparken samt servicevägar mellan vindkraftverken.

TILLSTÅNDSFÖRFARANDE

MKB-förfarandet för projektet slutfördes 2016. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har använts vid projektplaneringen och planläggningen. Läs MKB-dokumenten här:

Ymparisto.fi

Polusjärvi delgeneralplanläggning för vindkraft och byggnadstillstånd är laggiltiga.

Energiproduktion

(FI) Jokelan tuulipuisto

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 32,35 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 6,45 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 28,28 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,87 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 19,38 MW