Havsvindparken utanför Tahkoluoto, förlängning

25-50
st
m
m
8
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar 25-50 mer havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Pori.

 

Energiproduktion

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 8,38 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,09 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,65 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,02 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW