Havsvindparken utanför Tahkoluoto, förlängning

25-50
st
m
m
8
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar 25-50 mer havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Pori.

 

Energiproduktion

(FI) Jokelan tuulipuisto

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 33,49 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 20,66 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 29,30 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 14,39 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 44,19 MW