Havsvindparken utanför Tahkoluoto, förlängning

25-50
st
m
m
8
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar 25-50 mer havsbaserade vindkraftverk utanför Tahkoluoto i Pori.

 

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 10,53 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 12,17 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 8,73 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,02 MW