Vindparksprojektet i Kakonjärvi

13
st
120
m
120
m
3
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 13 vindkraftverk i Pyhäranta och Laitila.

Pyhäranta och Laitila ligger nära kusten i sydvästra Finland. Vindkraftsparken placeras cirka en kilometer sydost om Pyhäjärvi kommuncentrum, i Kakonjärvi som ligger i Ylikylä i Pyhäranta kommun och i Untamala i Laitila stad.

Suomen Hyötytuuli Oy utför som bäst vindmätningar i projektområdet. Vindmätningarna inleddes i december 2013.

Tillståndsförfarande

På projektet tillämpas lagstadgad miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-förfarandet för vindkraftsprojektet i Kakonjärvi slutfördes 2013. Läs MKB-dokumenten här:

Kakonjärvi vindkraftspark i Pyhäranta och Laitila

Delgeneralplanen för vindkraftsparken i Kakonjärvi anhängiggjordes 2012. Projektet är i planutkastskedet.

Energiproduktion

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 18,81 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 3,50 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 17,71 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 2,73 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 12,98 MW