Vindparksprojektet i Karhukangas

16
st
155
m
150
m
4-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindpark med 16 vindkraftverk i Siikajoki kommun.

Karhukangas vindparksområde ligger i Norra Österbotten i Siikajoki kommuns västra del. Siikajoki centrum ligger cirka 12 kilometer mot sydost från det planerade området, Revonlahti byområde cirka 5 kilometer österut, Siikajoenkylä tätort cirka 10 kilometer norrut och Brahestads centrum cirka 15 kilometer västerut.

Den planerade vindparken består av vindkraftverk med fundament, jordkablar som förbinder kraftverken med varandra, en elstation för vindparken, en 110 kV luftledning som behövs för anslutning till elnätet samt servicevägar mellan vindkraftverken.

Tillståndsförfarande

Suomen Hyötytuuli har fått ett uttalande om MKB-programmet och myndigheten gav sitt utlåtande den 11 april 2016. MKB-dokumentation kan följas via vidstående länk.

Ympäristö.fi

För att Karhukangasprojektet ska kunna genomföras måste en delgeneralplan som ger möjlighet att bygga en vindkraftspark göras upp för området. Siikajoki kommunfullmäktige har godkände planläggningen av den vindparken i november 2016.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 12,56 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 5,99 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 10,34 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 3,66 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 19,88 MW