Vindparken i Nikkarinkaarto

27,17

MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion

10
st
137
m
126
m
3,45
MW

närmare info

AntalNavhöjdRotorEffektTyp
10 st137 m126 m3,45 MWVestas

Suomen Hyötytuulis Nikkarinkaarto vindpark ligger i södra delen av Brahestad, cirka 28 km från stadens centrum.

Byggandet av vindpark med 10 Vestas Wind Systems vindkraftverk började 2015. Vindparken togs i bruk under sommaren 2016.

Vindparken i Nikkarinkaarto producerar cirka 110 GWh el per år. Det motsvarar cirka 55 000 höghustvåors årsförbrukning av el.

Energiproduktion

Vindpark i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 31,49 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 7,76 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 27,17 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 10,96 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 40,29 MW