Annankankaan tuulipuistohanke

10
kpl
210
m
126
m
3,45
MW

Suomen Hyötytuuli Oy rakentaa Raahen kaupunkiin, Annankankaalle, 10 tuulivoimalan tuulipuiston. 3,45 MW:n voimalat toimittaa tanskalainen Vestas Wind System A/S. Tuulipuiston pääurakoitsijaksi on valittu Eltel Networks Oy ja sähköasematoimittajaksi ABB Oy. Tuulipuisto tuottaa energiaa vuoden 2017 syksyllä.

Annankankaan tuulipuisto sijaitsee kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella, sen eteläosassa, noin 26 km etäisyydellä Raahen keskustasta.

Tutustu rakennusprojektin tämänhetkiseen tilanteeseen

Lupamenettely

Hankkeen YVA-menettely on saatu päätökseen vuonna 2013. Raahen itäosiin sijoittuville tuulivoima-alueille, joihin Annankangas kuuluu, tehtiin yhteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa otettiin huomioon kaikkien suunnitteilla olevien tuulipuistojen ympäristövaikutukset sekä niiden yhteisvaikutukset. Arvioinnin tuloksia on käytetty hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Ymparisto.fi

Melumittausta tuulipuistoalueilla Raahen Nikkarinkaarrossa ja Annankankaalla

Suomen Hyötytuuli Oy:n kymmenen voimalan tuulipuiston rakentaminen Raahen Nikkarinkaarrossa alkoi heinäkuussa 2015 ja Annankankaan tuulipuiston rakentaminen lokakuussa 2016. Molemmilla alueilla toteutetaan melumittauksia, joilla Suomen Hyötytuuli mittaa tuulipuistoalueen melutasoa ennen tuulipuiston rakentamista, rakentamisen aikana ja tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen.

Useita mittausjaksoja

Tuulipuistoalueilla melua mitataan useilla mittareilla. Jatkuvia mittauksia tehdään online-mittareilla. Eri vuodenaikoina toteutettavia kuukauden pituisia jaksoja mitataan erikseen asennettavilla mittareilla. Mittauksilla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten tuulipuistot muuttavat alueen ääniympäristöä.

Nikkarinkaarrossa ensimmäinen kuukauden mittainen mittausjakso toteutettiin ennen rakentamisen aloittamista vuoden 2015 keväällä ja toinen heinäkuussa 2015 osittain rakentamisen alkaessa. Kolmas neljän viikon mittainen mittausjakso oli loka-marraskuun 2015 aikana. Neljäs mittaus ajoittui alkutalveen 2016.

Annankankaalla tuulipuistoalueen ääniympäristöä on päästy mittaamaan jokaisena vuodenaikana jo ennen rakentamisen aloittamista. Näin saadaan koko vuoden kattava mittausaineisto alueen äänimaailmasta. Annankankaan ensimmäinen mittausjakso aloitettiin vuoden 2015 heinäkuussa. Muutoin Annankankaan mittaukset toteutetaan samalla periaatteella kuin Nikkarinkaarrossa.

Osa laadunvarmistusta

Melun mittaaminen tuulipuistoalueilla on osa Suomen Hyötytuulen laadunvarmistusta. Ympäristöluvat velvoittavat tuulivoimaloiden aiheuttaman melun seuraamiseen niiden toiminnan aikana. Tämän lisäksi Suomen Hyötytuuli haluaa selvittää alueiden nykyistä äänimaailmaa ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia siihen. Melumittausta tehdään myös jatkossa kaikissa Suomen Hyötytuulen uusissa tuulipuistoprojekteissa.

Osayleiskaava

Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava astui voimaan 12.12.2014. Kaavamateriaalit ovat nähtävissä oheisesta linkistä:

Raahen itäiset tuulipuistot

 

Energiantuotanto

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 33,07 MW

Raahen Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 9,33 MW

Reposaaren tuulipuisto

11 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,94 MW