Hummastinvaaran tuulipuistohanke

10-15
kpl
123
m
117
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 10–15 tuulivoimalan tuulipuistoa Raahen kaupunkiin, Hummastinvaaran alueelle. Tuulivoimaloiden määrä tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelun aikana.

Hummastinvaaran tuulipuistoalue sijoittuu Raahen kaupungin itäosaan, noin 10 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Alueen itäreunama ulottuu myös Siikajoen kunnan alueelle.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-menettely on saatu päätökseen vuonna 2013. Raahen itäosiin sijoittuville tuulivoima-alueille, joihin Hummastinvaara kuuluu, tehtiin yhteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa otettiin huomioon kaikkien suunnitteilla olevien tuulipuistojen ympäristövaikutukset sekä niiden yhteisvaikutukset. Arvioinnin tuloksia käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Ymparisto.fi

Hummastinvaaran tuulivoimahankkeen kaavoitusprosessi on aloitusvaiheessa. Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata oheisen linkin kautta:

Raahen itäiset tuulivoimapuistot

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 9,21 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 13,48 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,27 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 12,48 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,32 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 22,04 MW