Jokelan tuulipuisto

0,00

MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt

12
kpl
140
m
117
m
3,0
MW

Lisätietoja

Jokelan tuulipuisto sijaitsee Kalajoella noin 4 kilometriä Kalajoen keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 300 hehtaaria. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä alueesta.

Tuulipuistossa on 12 Nordex N117-tyypin tuulivoimalaa, kukin teholtaan 3 MW. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä noin 90 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 18 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta ja esimerkiksi noin puolet Kalajoen kaupungin vuosittaisesta kokonaissähkönkulutuksesta. Suomen kokonaissähkönkulutus on vuodessa noin 85 TWh (= 85 000 GWh eli 85 000 000 MWh). Tuulivoimalat sijoittuvat alueelle noin 400–600 metrin välein toisistaan. Voimaloiden tornit ovat korkeudeltaan noin 140 metriä ja roottorit halkaisijaltaan 117 metriä. Tuulipuiston rakentaminen käynnistyi 2014.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 32,45 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 20,94 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 29,03 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 6,02 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 20,49 MW