Jokelan tuulipuisto

30,07

MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt

12
kpl
140
m
117
m
3,0
MW

Lisätietoja

LukumääräNapakorkeusRoottoriTehoTyyppi
121401173,0Nordex

Jokelan tuulipuisto sijaitsee Kalajoella noin 4 kilometriä Kalajoen keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 300 hehtaaria. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä alueesta.

Tuulipuistossa on 12 Nordex N117-tyypin tuulivoimalaa, kukin teholtaan 3 MW. Voimalat tuottavat sähköä noin 121 GWh, mikä vastaa noin 60 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Suomen kokonaissähkönkulutus on vuodessa noin 85 TWh (= 85 000 GWh eli 85 000 000 MWh). Tuulivoimalat sijoittuvat alueelle noin 400–600 metrin välein toisistaan. Voimaloiden tornit ovat korkeudeltaan noin 140 metriä ja roottorit halkaisijaltaan 117 metriä. Tuulipuisto on tuottanut sähköä vuodesta 2015.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 30,07 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 33,86 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 21,91 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 34,29 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 8,65 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 36,62 MW