Kakonjärven tuulipuistohanke

13
pcs
120
m
120
m
3
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Pyhärannan ja Laitilan alueelle 13 tuulivoimalan tuulipuistoa.

Pyhäranta ja Laitila sijaitsevat Lounais-Suomen rannikon tuntumassa. Tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhäjärven kuntakeskuksesta noin kilometrin etäisyydelle kaakkoon, Pyhärannan kunnan Ylikylän ja Laitilan kaupungin Untamalan alueelle, Kakonjärvelle.

Suomen Hyötytuuli Oy:llä on hankealueella käynnissä tuulimittaukset. Tuulimittaukset on aloitettu joulukuussa 2013.

Lupamenettely

Hankkeeseen sovelletaan lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia eli YVA-menettelyä. Kakonjärven tuulipuistohankkeen YVA-menettely on valmistunut vuonna 2013. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Kakonjärven alueen tuulivoimapuisto Pyhäranta ja Laitila

Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille vuonna 2012. Hanke on kaavaluonnosvaiheessa.

Energy Production

Annankankaan tuulipuisto

10 pcs / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 12,53 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 pcs / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 pcs / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 pcs / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,61 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 pcs / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 40,15 MW