Karhukankaan tuulipuistohanke

16
pcs
140-160
m
126-140
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 16 tuulivoimalan tuulipuistoa Siikajoen kuntaan Karhukankaan alueelle.

Karhukankaan tuulipuistoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnan länsiosassa. Siikajoen keskusta sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin 12 kilometrin etäisyydellä, Revonlahden kyläalue noin 5 kilometrin etäisyydellä idässä, Siikajoenkylän taajama noin 10 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja Raahen keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä lännessä.

Suunniteltu tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä 10.12.2015-5.2.2016 ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa siitä 11.4.2016. YVA-yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kaikkiin YVA-prosessin dokumentteihin voi tutustua oheisen linkin kautta:

Ympäristö.fi-sivusto 

Karhukankaan hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista alueelle. Karhukankaan osayleiskaava on hyväksytty Siikajoen kunnanvaltuustossa 2.11.2016.

Kaavoitusmateriaaliin voi tutustua oheisen linkin kautta:

Siikajoen kunta

Energy Production

Annankankaan tuulipuisto

10 pcs / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 12,53 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 pcs / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 pcs / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 pcs / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,61 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 pcs / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 40,15 MW