Karhukankaan tuulipuistohanke

16
kpl
155
m
150
m
4-6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 16 tuulivoimalan tuulipuistoa Siikajoen kuntaan Karhukankaan alueelle.

Karhukankaan tuulipuistoalue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnan länsiosassa. Siikajoen keskusta sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin 12 kilometrin etäisyydellä, Revonlahden kyläalue noin 5 kilometrin etäisyydellä idässä, Siikajoenkylän taajama noin 10 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa ja Raahen keskusta noin 15 kilometrin etäisyydellä lännessä.

Suunniteltu tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-selostus on päättynyt ja yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa siitä 11.4.2016. Kaikkiin YVA-prosessin dokumentteihin voi tutustua oheisen linkin kautta:

Ympäristö.fi-sivusto 

Karhukankaan hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimista alueelle. Karhukankaan osayleiskaava on hyväksytty Siikajoen kunnanvaltuustossa 2.11.2016 ja se on tullut lainvoimaiseksi. Hankkeen rakennusluvat ovat lainvoimaiset.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 17,06 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 12,36 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 11,77 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 15,81 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 7,68 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 28,24 MW