Korpi-Matin tuulipuistohanke

26
kpl
120-160
m
112–132
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Merikarvialle 26 tuulivoimalan tuulipuistoa yhdessä Tuuliwatti Oy:n ja EPV Tuulivoima Oy:n kanssa. Suomen Hyötytuulen osuus tuulipuistosta on 8 tuulivoimalaa.

Merikarvia on Porin ja Kristiinankaupungin välissä sijaitseva rannikkokunta. Tuulivoimapuisto sijoittuu Merikarvian keskustan pohjoispuolelle, Korpi-Matin alueelle, Rantatien ja Trolssinkylän itäpuolella ja ulottuu lähelle Riispyyn ja Timmerheidin kyliä. Koillisessa alueen rajaa Mankanevan Natura-alue.

Tuulivoimarakentaminen vie noin 2-3 % koko maa-alueesta. Alue on pääosin metsätalouskäytössä. Tuulipuisto ei rajoita alueen maankäyttöä, kuten maa- ja metsätaloutta, eikä vaikuta metsästykseen tai marjastukseen.

Suomen Hyötytuulen suunnitelmissa on rakentaa alueelle 8 nimellisteholtaan 3-5 megawatin voimalaa. Sopimus liittymisestä sähköverkkoon tehdään, kun kaava saa lainvoiman.

Korpi-Matin hankealueella on suoritettu kolme vuotta kestävät tuulimittaukset.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-menettely on saatu päätökseen vuonna 2012. Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia on käytetty hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Ymparisto.fi

Korpi-Matin alueella on käynnissä tuulivoimaosayleiskaavoitus. Ajantasaiseen kaavamateriaaliin voi tutustua oheisen linkin kautta:

Merikarvia

 

Energiantuotanto

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 9,97 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,59 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,39 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,82 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,19 MW