Perhon Kokkonevan tuulipuistohanke

30-40
kpl
300
m
200
m
7-10
MW

Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Perhon Kokkonevalle. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän itäosaan, reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueeksi.

Kokkonevan alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu 30-40 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kaavoitus aloitetaan vuoden 2021 alussa. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulipuiston rakentaminen sijoittuisi vuosille 2025-2026.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 36,22 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 31,03 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 18,41 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 33,95 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 3,03 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 8,45 MW