Perhon Kokkonevan tuulipuistohanke

38-45
kpl
300
m
200
m
6-10
MW

Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Perhon Kokkonevalle. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän itäosaan, reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta pohjoiseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueeksi.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kaavoitus ovat alkaneet vuoden 2021 alussa.

YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.5.–5.6.2021

Yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta ja kaavoituksesta pidettiin torstaina 20.5.2021 (sähköinen tilaisuus).
Katso tilaisuuden videotallenne: https://youtu.be/28113sdNXIQ
Yeisön esittämät kysymykset vastauksineen on koottu tähän tiedostoon: Yleisötilaisuus Q&A
Tilaisuuden esityskalvot PDF-tiedostona: Kokkoneva yleisötilaisuus 20052021

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa kerrotaan hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulusta.

YVA-ohjelman kanssa samanaikaisesti on nähtävillä kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa kerrotaan kaavoituksen vaiheista, työn alustavasta aikataulusta ja mahdollisuuksista osallistua kaavoitukseen.

Tutustu YVA-menettelyn ja kaavoituksen aineistoihin:

Perhon Kokkonevan YVA-ohjelma

2021-04-30_Perhon_Kokkoneva_OAS_FINAL

Mielipiteiden esittäminen ja prosessien eteneminen

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja kaavoituksesta vastaa Perhon kunta. Viranomaisten sivulta löytyvät ohjeet mielipiteiden esittämiselle ja sinne päivittyvät myös viralliset tiedot YVA-menettelyn ja kaavoituksen etenemisestä.

YVA-ohjelma: https://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://dynastyweb.kase.fi/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375513892126977061

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW