Polusjärven tuulipuistohanke

10
kpl
160
m
150
m
4-5
MW

Suomen Hyötytuuli suunnittelee Pyhäjoelle kymmenen voimalan tuulipuistoa. Hanke siirtyi ABO Wind Oy:lta Suomen Hyötytuulen kehitettäväksi syyskuussa 2018. Pyhäjoen kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Pyhäjoen kunnan itäosiin, Liminkakylän koillispuolelle, Polusperän kylän tuntumaan noin 20 kilometrin päähän Pyhäjoen keskustasta.

Suunniteltu tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

LUPAMENETTELY

Hankkeeseen on sovellettu YVA-menettelyä, joka on päättynyt vuonna 2016. Kaikkiin YVA-prosessin dokumentteihin voi tutustua oheisen linkin kautta:

Ympäristö.fi-sivusto

Polusjärven tuulipuistohankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset.

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 14,18 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 13,03 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,81 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 8,43 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,14 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 5,25 MW