Tahkoluodon merituulipuiston laajennus

40-45
kpl
310
m
280
m
11-20
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta. Kyseessä on Suomen ilmastotavoitteiden mukainen hanke, joka toteutuessaan tuottaa hiilineutraalia sähköenergiaa arviolta 1000–1900 GWh vuodessa.

Merituulipuiston laajennukseen liittyen avattiin kysely Selkämeren kansallispuiston käyttäjille. Kysely oli avoinna 15.8.2021 asti.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Hankkeen ympäristövaikutusten arviontiselostus oli nähtävillä 1.3.-30.4.2021.

Hankkeen viralliset YVA-sivut, joilta löytyvät mm. YVA-selostus sekä ohjeet YVA-menettelyn mukaiseen lausunnon tai mielipiteen jättämiseen, sijaitsevat ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA.

Kaavoitus

Porin kaupunginhallitus on päättänyt 29.3.2021 asettaa hanketta koskevan osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Suunnitelma koskee enintään 45 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana (MRL 72a §).

Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen olivat nähtävillä 8.4.-14.5.2021 välisenä aikana ensisijaisesti Porin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla.

Yleisötilaisuus

Hanketta esiteltiin sähköisessä yleisötilaisuudessa 22.4.2021 klo 18-20. Tilaisuus striimattiin ja suora lähetys oli seurattavissa Porin kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla.

YVA-menettelyn ja kaavoituksen aineistoja on myös ladattavissa linkkien takaa:

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus – YVA-ohjelma.pdf

Tahkoluoto laajennus – YVA-selostus liitteineen.pdf

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Tahkoluoto EXT Havainnekuvat 03-2021

Virtuaalivideot

YVA-selostuksessa esitetyn hankesuunnitelman mukaisia havainnollistavia videoita on laadittu Aboa Maressa Wärtsilä Voyage (ent. Transas) -aluksenkäsittelysimulaattorilla. Videot ovat nähtävissä osoitteessa:

https://www.hyotytuuli.fi/simulaatiovideot (uudelleenohjaus YouTubeen).

Simulaatio laadittiin alun perin merenkulun turvallisuuteen liittyviä tarkasteluja varten, ja oheiset simulaatiosta kuvannetut videot on tarkoitettu tukemaan hankkeen maisemavaikutusten arviointia. Videot ovat avuksi etenkin merituulipuiston valojen havainnollistamisessa, sillä perinteisillä valokuvasovitteilla erilaisia vilkkuvia valoja on hankala esittää. Maisema ei simulaattorin luonteesta johtuen ole täysin realistinen esimerkiksi saarten puuston osalta. Varsinainen maisemavaikutusten arviointi toteutetaan osana hankkeen YVA-menettelyä hyödyntäen muun muassa tuulipuistosta laadittuja oikeisiin valokuviin perustuvia valokuvasovitteita ja näkymäalueanalyysiä.

Lyhyitä videoita laadittiin 11 paikasta havainnollistamaan näkymää rannikolta kohti suunniteltua tuulipuistoa. Videoilla esitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laajempi hankevaihtoehto (VE2), joka koostuu enintään 45 merituulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on maksimissaan 310 metriä. Voimaloihin on ohjelmoitu viranomaisohjeiden mukaiset navigointi- ja lentoestevalot.

Simulaattorissa videota tallentavan kameran horisontaalinen kuvakulma on 60 astetta, mikä vastaa noin 31 mm objektiivia kinokoossa. Kameran kuvakulma on siis 50 mm normaaliobjektiivia laajakulmaisempi eli kohteet näyttävät sijoittuvan hieman etäämmälle ja olevan pienempiä verrattuna siihen, miten ne ihmissilmään todellisuudessa näyttäytyisivät.
Pienveneilijän näkemää maisemaa havainnollistamaan laadittiin rannoilta kuvannettujen videoiden lisäksi myös videoita väyliltä.

Hankkeen esittelyaineisto YVA-ohjelmavaiheessa keväällä 2020:

Hyötytuulen yritysesittelyvideo

Tahkoluodon laajennuksen hanke-esittely

Hankkeen YVA-menettelyn esittely ELY

YVA-konsultin esitys

Yllä olevien videoiden esityskalvot ladattavissa pdf-muodossa linkkien takaa:
Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen hanke-esittely
Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen YVA-menettelyn esittely – ELY
Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen YVA-menettelyn esittely – YVA-konsultti

 

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää meille viestin. Halutessasi voit myös jättää meille yhteystietosi.


Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW