Tuulivoima

Tuulivoima on kotimainen uusiutuva energialähde. Sen tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. Tuulivoiman käyttö lisää Suomen energiantuotannon riippumattomuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja tuontisähköstä.

Teknisesti ajateltuna tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla akselin pyörimisenergiaksi eli mekaaniseksi energiaksi, joka muunnetaan tuuligeneraattorissa sähköksi.

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea.

Euroopan komission teettämän selvityksen mukaan tuulivoiman ulkoiset kustannukset eli yhteiskunnalle ja ympäristölle aiheutetut ylimääräiset kustannukset ovat eri energiamuodoista halvimmat, 0,1–0,2 snt/kWh. Tuulivoima onkin kustannustehokkain nykyisistä uusiutuvista sähkön erillistuotannon muodoista.

Yksin asuva ihminen käyttää yksiössä sähköä 1 000 kWh vuodessa. Nelihenkinen perhe käyttää sähkölämmitteisessä omakotitalossa sähköä 20 MWh vuodessa eli 20 000 kWh. Yksi tuulivoimala tuottaa vuodessa noin 8 000 MWh sähköä eli energian noin 400 sähkölämmitetylle omakotitalolle tai 8 000 kerrostaloyksiölle.