Arkisto – 2018

 • 19.12.2018

  HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYSTÄ VUODELLE 2019!

  Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2019! Tänä vuonna käytimme joulumuistamisiin tarkoitetut varat urheiluseurojen toiminnan tukemiseksi tuulivoimapaikkakunnillamme.

 • 17.12.2018

  Jokelan Tuulipuisto Oy sulautuu Suomen Hyötytuuli Oy:öön 31.12.2018

  Jokelan Tuulipuisto Oy sulautuu osakeyhtiölain mukaisella tytäryhtiösulautumisella emoyhtiöönsä Suomen Hyötytuuli Oy:öön 31.12.2018. Sulautuminen tapahtuu sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön hallitusten hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti.  Sulautuminen toteutetaan konsernirakenteen ja hallinnon yksinkertaistamiseksi sekä liiketoiminnan tehostamiseksi.  Sulautumisen yhteydessä sulautuvan yhtiön liiketoiminta ja vastuut siirtyvät sellaisinaan Suomen Hyötytuuli Oy:lle. Myös kaikki voimassa olevat sopimukset ja tarjoukset pysyvät voimassa ja siirtyvät

  Lue lisää

 • 16.11.2018

  Oosinselän tuulipuiston hankeoikeudet siirtyneet Pori Energialta Suomen Hyötytuulelle

  Suomen Hyötytuuli on ostanut Oosinselän tuulipuiston hankeoikeudet Pori Energialta. Pori Energia on Hyötytuulen osakas sekä merkittävä palveluiden tuottaja. Hankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Suuremman voimalakoon mahdollistavat rakennusluvat ovat hakuprosessissa. Oosinselän hanke sijaitsee Porin ja Eurajoen kuntien alueella, ja se koostuu yhteensä 31 tuulivoimalasta, josta Hyötytuulen osuus syntyneen kaupan myötä on 16 tuulivoimalaa.

 • 05.10.2018

  Suomen Hyötytuuli on ostanut Polusjärven tuulipuistohankkeen

  Suomen Hyötytuuli suunnittelee Pyhäjoelle kymmenen voimalan tuulipuistoa. Polusjärven tuulipuistohankkeen kehittämisen aloitti GreenPower Finland Oy ja ABO Wind Oy. Hanke siirtyi Suomen Hyötytuulelle syyskuussa 2018. Tuulipuistohankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Pyhäjoki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue on Polusperän kylän pohjois-osassa noin 20 kilometrin päässä Pyhäjoen keskustasta.

 • 16.08.2018

  Suomen Hyötytuuli lisää tuotantokapasiteettiaan ostamalla Jokelan tuulipuiston Kalajoella

  Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut wpd europe GmbH:lta Kalajoella sijaitsevan wpd Jokelan tuulipuisto Oy:n. Suomen Hyötytuuli Oy:n tavoitteena on tuottaa kilpailukykyistä tuulisähköä osakkailleen. Kauppa lisää merkittävästi yhtiön tuulivoiman tuotantoa ja laskee yhtiön tuotantokustannuksia. ”Suomen Hyötytuuli vahvistaa kaupalla tuotantoaan ja vuosituotantomme nousee yli 600 000 MWh:iin. Valmistaudumme samalla tuulivoiman lisärakentamiseen kasvattamalla volyymia” kertoo yhtiön toimitusjohtaja Toni Sulameri.

  Lue lisää

 • 29.05.2018

  Sähköverkon huolto pysäyttää Reposaaren Pengertien voimalat

  Porin Reposaaren Pengertien kolme voimalaa ovat pysäytettyinä Pori Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkon huoltotöiden vuoksi ti 29.5. noin klo 7.30-16 sekä ke 6.6. alkaen klo 8 ja päättyen pe 8.6. klo 16.

 • 23.04.2018

  Suomessa suunnitteilla tuulivoimainvestointeja 23 miljardin edestä

  Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) ylläpitämän tuulivoimahankelistan mukaan Suomessa on suunnitteilla tällä hetkellä noin 15 500 megawatin (MW) edestä tuulivoimahankkeita. Suunnittelussa on siis yli 23 miljardin edestä investointeja suomalaisiin kuntiin. 7300 MW:lla tuulivoimahankkeita on jo kunnan myöntämä kaava tai rakennuslupa. STY:n tuulivoimahankelistan hankkeista lähes 13 000 MW on maatuulivoimahankkeita, ja reilu 2000 MW on suunniteltu merelle. Hankkeista

  Lue lisää

 • 14.03.2018

  Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kasvussa – viime vuonna 33 %

  Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kokoamien tuulivoimatuotantotilastojen mukaan syöttötariffijärjestelmässä mukana olevien vuosina 2011 – 2016 Suomeen asennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli vuoden 2017 lopussa 33 prosenttia. Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin on noussut viime vuosien aikana, esimerkiksi vuonna 2008 kerroin oli 24 ja vuonna 2013 26 prosenttia. Tilastojen mukaan tuulivoima tuottaa enemmän talvella kuin kesällä. ”33 prosentin kapasiteettikerroin on tuulivoimaloille

  Lue lisää

 • 23.02.2018

  70 % Suomeen asennetuista voimaloista on suomalaisessa omistuksessa

  Viime vuoden tuulivoimatilastoista ilmenee, että suomalaiset omistavat valtaosan, 70 prosenttia, Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista. Loput tuulivoimaloista ovat pääosin eurooppalaisessa omistuksessa. Suomeen rakennetut voimalat ovat myös eurooppalaista alkuperää. Eniten tuulivoimaa on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jossa sijaitsee lähes puolet kaikesta Suomen tuulivoimasta. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuonna merkittävästi, 34 prosenttia, edellisvuoteen verrattuna. Yli kaksi kolmasosaa Suomen tuulivoimalakannasta on suomalaisessa

  Lue lisää

 • 12.02.2018

  Tuulivoima tuo kuntiin jopa yli miljoonan kiinteistöveroa vuodessa

  Vuoden alusta voimaan tulleen veromuutoksen ansiosta kunnat saavat jatkossa entistä selkeästi suuremmat verotulot tuulivoimaloistaan. Tuulivoimaloista maksettu kiinteistövero nousee, kun tuulipuistoissa sijaitsevista tuulivoimaloista aletaan periä yleisen kiinteistöveron sijaan voimalaitoksen kiinteistöveroa. Korotus on noin kolminkertainen aiemmin maksettuun yleiseen kiinteistöveroon nähden. Suomen kuusi suurinta tuulivoimakuntaa saavat kuluvana vuonna olemassa olevista tuulivoimaloistaan noin 1,4 – 0,7 miljoonaa euroa. Verotulojen

  Lue lisää

 • 23.01.2018

  Tuulivoimavuosi 2017: 2000 MW raja rikkoontui – koko Helsinki voisi pyöriä tuulisähköllä

  Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti viime vuoden aikana 2000 megawatin rajan. Kapasiteetti on tuplaantunut ennätysnopeasti, sillä Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti 1000 megawatin rajan vasta kaksi vuotta sitten. Tällä hetkellä tuulisähköä Suomessa tuottaa 700 voimalaa, joilla katetaan jo lähes 6 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman vuosituotannolla voitaisiin kattaa Suomen suurimman sähkönkuluttajakunnan Helsingin vuotuinen sähköntarve. Vuoden 2017 tuulivoimatilastojen mukaan Suomeen

  Lue lisää