Arkisto – 2021

 • 19.11.2021

  Tehtävä avoinna: Voimalaitospäällikkö

  Haluatko olla mukana rakentamassa huomisen hiilivapaata yhteiskuntaa kanssamme? Etsimme nyt osaavaan joukkoomme VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖÄ vastaamaan tuotannossa olevien tuulipuistojemme ja -voimaloidemme käynnissäpitoon, kunnossapitoon ja tuulipuisto-omaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä ja sopimuskokonaisuuksista. Työtehtävät ja tehtävänimike voidaan räätälöidä hakijan kompetenssien perusteella. Olet innostunut tuulivoimaenergian tulevaisuudesta, haluat olla alan edelläkävijä ja näet tulevaisuuden mahdollisuudet. Vastuulliset toimintatavat ovat sinulle toiminnan perusta ja

  Lue lisää

 • 06.07.2021

  Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston voimaloiden perustusten rakentaminen alkaa

  Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt käynnistyivät helmi-maaliskuun vaihteessa. Tuleva Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuisto koostuu 14 Siemensin hybriditornilla varustetusta voimalasta tarvittavine tieverkostoineen ja nostokenttineen sekä uudesta 110 / 33 kV sähköasemasta ja puiston sisäisestä maakaapeliverkosta. Tämän vuoden aikana rakennetaan puiston infrastruktuuri ja sähköverkko valmiiksi. Sähköasema ja voimaloiden valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana. Työt alueella alkoivat puunpoistolla. Maanrakennustyöt tiestöjen

  Lue lisää

 • 06.07.2021

  Suomen Hyötytuuli on aloittanut Siikajoella tuulipuistohankkeen rakentamisen valmistelun maaperätutkimuksilla

  Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 38 tuulivoimalan tuulipuistoa Siikajoen kunnan alueelle. Kyseessä on Karhukankaan, Kangastuulen ja Navettakankaan tuulipuistojen yhteishanke. Karhukankaalla on 12, Kangastuulella 21 ja Navettakankaalla 5 lainvoimaista rakennuslupaa. Suomen Hyötytuuli on aloittanut tuulipuistohankkeen rakentamisen valmistelun. Rakentamisen valmistelut aloitetaan maaperätutkimuksilla. Tutkimukset suoritetaan suunnitelluilla voimalapaikoilla, nostoalueilla, tiealueilla sekä sähköaseman alueella ja niiden tarkoituksena on selvittää voimalapaikkojen maaperäkoostumus

  Lue lisää

 • 22.06.2021

  Vastaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskevaan kyselyyn

  Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa Selkämeren kansallispuiston alueen käyttäjiltä siitä, kuinka suunniteltu tuulipuistohanke koetaan sekä mitä näkemyksiä hankkeen vaikutuksista kansallispuiston kävijöillä on. Kysely on avoinna 15. elokuuta asti. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porin edustan avomerialueelle, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydelle Tahkoluodon satama-alueesta. Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Selkämeren kansallispuistoon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely

  Lue lisää

 • 10.06.2021

  Tuulivoimaloiden kuljetukset ja pystytys Pyhäjoen Polusjärven tuulipuistoalueella alkavat

  Suomen Hyötytuuli rakentaa Pyhäjoelle kymmenen voimalan tuulipuistoa. Puiston infran rakentaminen alkoi tammikuussa 2020 ja alueen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tuulivoimaloiden perustukset on valettu ja vuorossa on nyt voimaloiden kuljetukset ja asennukset. Polusjärven voimaloiden osien sekä nostokaluston kuljetus alueelle alkaa heinäkuun 13. päivä ja kuljetukset jatkuvat aina elokuun loppuun asti. Laitekuljetukset tuulivoimapuiston alueelle tulevat

  Lue lisää

 • 06.05.2021

  Osallistu Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA), yleisötilaisuus 20.5.

  Perhon Kokkonevalla tehdään tänä vuonna useita erilaisia ympäristö- ja luontoselvityksiä sekä arvioidaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia. Tutustumalla YVA-ohjelmaan saat tietoa siitä mitä vaikutuksia hankkeesta arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. Kaavan arviointi- ja osallistumissuunnitelmassa (OAS) kerrotaan lähtökohdat kaavoitukselle sekä alustava aikataulu. Sähköinen yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta ja kaavoituksesta pidetään torstaina 20.5.2021 klo 17:00. Linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThlOGE5MGUtZjE5My00N2JmLWFkODUtZWI2ZTkwOGUwNWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ceefa623-8205-48a1-bc33-0a621cb37131%22%2c%22Oid%22%3a%2222ae6c9d-a590-4518-bd63-19d89c44489f%22%7d Voit jättää mielipiteesi YVA-ohjelmasta

  Lue lisää

 • 07.04.2021

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavaluonnos nähtävillä, yleisötilaisuus 22.4. klo 18-20

  Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 8.4.-14.5.2021 välisenä aikana ensisijaisesti Porin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Suunnitelma koskee enintään 45 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana (MRL 72a §). Yleisötilaisuus Hanketta esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 22.4.2021 klo 18-20. Tilaisuus striimataan ja suoraa lähetystä voi seurata Porin kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla (linkki

  Lue lisää

 • 18.03.2021

  Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistetään

  Suomen Hyötytuuli esittelee Kokkonevan suunnitelmiaan maanantaina 22.3.2021 klo 18:30 Perhon kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä. Esitys striimataan ja sitä voi seurata osoitteessa: https://www.nopolanews.fi/nopola-news-air-kanava-1 Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Keski-Pohjanmaan maakuntaan Perhon Kokkonevalle. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän koillispuolelle reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden

  Lue lisää

 • 01.03.2021

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä 1.3.-30.4.2021

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 1.3.-30.4.2021. Hankkeen viralliset YVA-sivut, joilta löytyvät mm. YVA-selostus sekä ohjeet YVA-menettelyn mukaisen lausunnon tai mielipiteen jättämiseen, sijaitsevat ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA. Arviointiselostus on nähtävillä paperisena seuraavissa paikoissa 1.3.–30.4.2021: Porin kaupungin palvelupiste Porina: Yrjönkatu 6, 28100 Pori Satakunnan ELY-keskus: Yrjönkatu 20, 28100 Pori Merikarvian kunnanvirasto: Kauppatie 40, 299900 Merikarvia

  Lue lisää

 • 23.02.2021

  Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakennustyöt alkavat

  Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt ovat alkamassa. Tuulipuiston pääurakoitsijaksi on valittu Infra Builders Oy (ent. NCC tuulivoimayksikkö). Sopimus tuulivoimalatoimituksesta on solmittu Siemens Gamesa Renewable Energy AB:n kanssa neljästätoista (14) SG 5.8-155 tuulivoimalasta. Sähköasematoimittajaksi on valittu Eltel Networks Oy. Sopimus tuulipuiston muuntajien toimituksesta on tehty ABB Power Grids Finland Oy:n kanssa. Rakennustyöt käynnistyvät puunpoistolla helmi-maaliskuun vaihteessa. Puunpoistotyöt aloitetaan

  Lue lisää

 • 23.02.2021

  Tehtäviä avoinna: Tuotantojohtaja ja liiketoiminnan kehitysjohtaja

  Etsimme osaavaan joukkoomme kasvuamme tukemaan uusia tekijöitä. Haluatko olla mukana rakentamassa huomisen hiilivapaata yhteiskuntaa kanssamme? Etsimme henkilöitä kahteen tehtävään: – TUOTANTOJOHTAJA – LIIKETOIMINNAN KEHITYSJOHTAJA Katso tarkemmat tehtäväkuvaukset ja jätä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen viimeistään 10.3. www.hrsadvisors.fi sivujen kautta.

 • 25.01.2021

  Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen suunnittelu on alkanut

  Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Perhon Kokkonevalle. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän itäosaan, reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueeksi. Kokkonevan alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu 30-40 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10

  Lue lisää

 • 21.01.2021

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt

  Suomen Hyötytuuli Oy on jättänyt Porin kaupungille aloitteen Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskevan osayleiskaavan laadinnasta. Porin kaupunginhallitus päätti 18.1.2021 pidetyssä kokouksessaan käynnistää osayleiskaavan laadinnan. Kaavoitettava alue sijaitsee merellä lähimmillään noin 4 km etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnanrajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 km2. Kaavoitettavalle alueelle suunniteltu tuulipuisto

  Lue lisää