Siirry sisältöön

70 % Suomeen asennetuista voimaloista on suomalaisessa omistuksessa

Viime vuoden tuulivoimatilastoista ilmenee, että suomalaiset omistavat valtaosan, 70 prosenttia, Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista. Loput tuulivoimaloista ovat pääosin eurooppalaisessa omistuksessa. Suomeen rakennetut voimalat ovat myös eurooppalaista alkuperää. Eniten tuulivoimaa on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jossa sijaitsee lähes puolet kaikesta Suomen tuulivoimasta.
Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuonna merkittävästi, 34 prosenttia, edellisvuoteen verrattuna. Yli kaksi kolmasosaa Suomen tuulivoimalakannasta on suomalaisessa omistuksessa. Eniten tuulivoimaa Suomeen viime vuonna rakensivat isot kotimaiset toimijat, kuten EPV Tuulivoima Oy (24 %), TuuliWatti Oy (18 %) sekä Suomen Hyötytuuli Oy (15 %). Ulkomaista hankeosaamista Suomeen ovat tuoneet pääasiassa suuret ja alalla pitkään toimineet eurooppalaiset toimijat, joiden hankekehityksestä ja voimaloiden operoinnista vastaavat pääosin Suomeen perustetut tytäryhtiöt.
Lähes kaikki Suomeen rakennetut tuulivoimalat ovat Euroopassa valmistettuja. Eniten Suomeen tuulivoimaloita on toimittanut tanskalainen Vestas (52 %). ”Voimalat eivät eroa kokonsa puolesta muista Euroopan metsäisille alueille rakennettavista voimaloista”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. Euroopan tuulivoimayhdistyksen Wind Europen tilastojen mukaan keskiteholtaan 3 – 3,4 MW maatuulivoimaloita asennettiin muun muassa Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin, Itävaltaan ja Kroatiaan. Suomeen asennettujen voimaloiden keskiteho vuonna 2017 oli 3,3 MW.
Lue lisää Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilta, josta voit myös ladata vuoden 2017 tilastot aiheesta.

Vastaa