Siirry sisältöön

Agenda 2030

Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa vuonna 2015 YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Agenda 2030 on auttanut myös yritysmaailmaa konkretisoimaan tapoja liiketoiminnan myönteisten vaikutusten vahvistamiseksi ja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Se esittelee raamin osa-alueista, joiden kohdalla oman yritystoiminnan vaikutusten painopisteitä voi tarkastella ja mittaroida.

Suomalaisena yrityksenä olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön julistuksen mukaisia työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Suomen Hyötytuuli Oy on tunnistanut tärkeimmiksi Agenda 2030 -painopisteiksi seuraavat osa-alueet, joiden rinnalla huomioimme myös muita yllä mainittuja tavoitteita soveltuvin osin:

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Kasvatamme uusiutuvan energian tuotantoa ja lisäämme edullisen, luotettavan ja tehokkaasti tuotetun energian saatavuutta. Edistämme puhtaan energiantuotannon investointeja ja alan kehitystä. Kehitämme ja ylläpidämme toimivaa sähköverkkoa ja siihen liittyvää infrastruktuuria.

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kehitämme laadukasta, luotettavaa ja kestävää uusiutuvan energian tuotantoa tukevaa infrastruktuuria ja sähköverkon hallintaa. Teemme tutkimusyhteistyötä aidosti kestävämmän energiantuotannon kehittämiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi.

11. Kestäviä yhteisöjä ja kaupunkeja

Vahvistamme huoltovarmuutta, turvallisuutta ja energian saatavuutta tuottamalla uusiutuvaa energiaa suomalaisille meidät omistavien alueellisten energiayhtiöiden kautta. Huomioimme kestävän kehityksen eri näkökulmat ympäristön ja ihmisten näkökulmasta alueilla, missä toimimme. Edistämme hyvien ratkaisujen skaalautumista Suomessa ja kansainvälisesti.

13. Ilmastotekoja

Autamme Suomea täyttämään kansainväliset ilmastotavoitteet, vaikutamme yhteiskunnallisesti tärkeissä foorumeissa ja lisäämme tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Otamme toiminnassamme huomioon myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen vaatimat näkökulmat.

14. Vedenalainen elämä

Pidämme huolta merten ja rannikkoalueiden ekosysteemeistä läpi koko merituulivoiman elinkaaren. Vähennämme merten saastumista tuottamalla uusiutuvaa energiaa ja hillitsemällä siten myös meriin vaikuttavaa ilmastonmuutosta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä yhteiskunnassa.

15. Maanpäällinen elämä

Rakennamme ja tuotamme tuulivoimaa siten, että voimme turvata ja vahvistaa maalla sijaitsevien ekosysteemien monimuotoisuutta. Luontoarvot ja niiden huomioiminen on integroitu toimintamme suunnitteluun ja kehitykseen.