Siirry sisältöön

Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakennustyöt alkavat

Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt ovat alkamassa. Tuulipuiston pääurakoitsijaksi on valittu Infra Builders Oy (ent. NCC tuulivoimayksikkö). Sopimus tuulivoimalatoimituksesta on solmittu Siemens Gamesa Renewable Energy AB:n kanssa neljästätoista (14) SG 5.8-155 tuulivoimalasta. Sähköasematoimittajaksi on valittu Eltel Networks Oy. Sopimus tuulipuiston muuntajien toimituksesta on tehty ABB Power Grids Finland Oy:n kanssa.
Rakennustyöt käynnistyvät puunpoistolla helmi-maaliskuun vaihteessa. Puunpoistotyöt aloitetaan Alajoen alueelta, josta siirrytään vaiheittain Peuralinnan alueelle. Maanrakennustyöt tiestöjen ja nostoalueiden osalta alkavat maaliskuussa sitä mukaa kun puunpoistotyöt edistyvät.
Tuulipuiston alueella ja tuulipuistoon johtavilla teillä liikuttaessa on rakennustöiden aikana noudatettava erityistä varovaisuutta. Tuulipuiston teillä tulee olemaan ajoittain käyttörajoituksia teiden perusparannustöiden vuoksi. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tuulipuistoon johtaville tuloteille Pajulammintie ja Peuralinnantie on tulossa työmaan opastetaulut, joista löytyvät tarvittavat yhteystiedot. Lisäksi pyrimme informoimaan teiden käyttörajoituksista erillisin opastetauluin.

Vastaa