Siirry sisältöön

Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston voimaloiden perustusten rakentaminen alkaa

Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen rakennustyöt käynnistyivät helmi-maaliskuun vaihteessa. Tuleva Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuisto koostuu 14 Siemensin hybriditornilla varustetusta voimalasta tarvittavine tieverkostoineen ja nostokenttineen sekä uudesta 110 / 33 kV sähköasemasta ja puiston sisäisestä maakaapeliverkosta. Tämän vuoden aikana rakennetaan puiston infrastruktuuri ja sähköverkko valmiiksi. Sähköasema ja voimaloiden valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana.
Työt alueella alkoivat puunpoistolla. Maanrakennustyöt tiestöjen ja nostoalueiden osalta alkoivat maaliskuussa sitä mukaa kun puunpoistotyöt edistyivät. Nostoalueiden ja perustuskaivantojen tekeminen sekä tienrakennustyöt jatkuivat sekä Alajoen että Peuralinnan puolella. Pajulammintien rakennustyöt aloitettiin toukokuussa.
Voimaloiden perustusten rakentaminen alkaa heinäkuussa. Perustusten on määrä olla valmiit marraskuussa.
Tuulipuiston alueella ja tuulipuistoon johtavilla teillä liikuttaessa on rakennustöiden aikana noudatettava erityistä varovaisuutta. Tuulipuiston teillä tulee olemaan ajoittain käyttörajoituksia teiden perusparannustöiden vuoksi.
Tuulipuistoon johtavilla tuloteillä Pajulammintie ja Peuralinnantie on työmaan opastetaulut, joista löytyvät tarvittavat yhteystiedot. Lisäksi pyrimme informoimaan teiden käyttörajoituksista erillisin opastetauluin.
Lisätietoja:
projektipäällikkö Kalle Mäki-Imppula,
p. +358 40 504 3747, kalle.maki-imppula@hyotytuuli.fi

 

Vastaa