Arkisto – Archives

 • 24.09.2020

  Suomen Hyötytuulelta investointipäätös Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Perhoon ja Kyyjärvelle

  Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt investointipäätöksen Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle Perhoon ja sen naapurikuntaan Kyyjärvelle. Parhaillaan viimeistellään turbiinisopimuksia ja muita urakkasopimuksia. Tuulipuistoalueelle rakennetaan yhteensä 14 kpl noin 6 MW:n tuulivoimalaa. Seitsemän voimalaa sijoittuu Alajoen kylään noin seitsemän kilometrin päähän Perhon keskustasta ja toiset seitsemän voimalaa Keski-Suomen maakunnan puolelle Kyyjärven Peuralinnaan. Hanke rakennetaan yhtenä kokonaisuutena. Investointi

  Lue lisää

 • 16.09.2020

  Yleisötilaisuus Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeesta 28.9.2020

  Suomen Hyötytuulen Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta sekä sen YVA-menettelyä ja kaavoitusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa Porissa Reposaaren VPK:lla maanantaina 28.9.2020 klo 18.30–20.30 osoitteessa Amiraalinkatu 6, 28 900 Pori. Paikalla ovat Suomen Hyötytuulen (hanketoimija), Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (YVAn yhteysviranomainen), Porin kaupungin ja AFRY Finland Oy:n (YVA- ja kaavoituskonsultti) edustajat. Tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle, jolloin on mahdollisuus esittää kysymyksiä

  Lue lisää

 • 12.05.2020

  Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen esittelyaineistot

  Suomen Hyötytuuli Oy selvittää mahdollisuuksia Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen käynnistämiseksi. Hanke on esiselvitysvaiheessa ja sen ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA-ohjelmavaiheessa ja kaavoitus alkamassa. Hankkeen esittelyaineistot ja linkki hankkeen virallisille ympäristöhallinnon YVA-sivuille löytyy osoitteesta http://hyotytuuli.fi/tuulipuistot/tahkoluodon-merituulipuiston-laajennus/

 • 13.12.2019

  Suomen Hyötytuuli on tehnyt Polusjärven tuulipuiston rakentamiseen liittyviä sopimuksia

  Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt sopimuksia Polusjärven tuulipuiston rakentamiseen liittyen. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Eltelin kanssa alueen infrastruktuurin rakentamisesta. Hyötytuulella on lisäksi sopimus Vestas Finland Oy:n kanssa kymmenestä Polusjärven tuulipuistoon tulevasta V150- 4,3 MW:n voimalasta. Polusjärven tuulipuisto nousee Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaalle ja sen on tarkoitus olla tuotannossa kesällä 2021. https://www.eltelnetworks.com/fi/suomi/uutiset/eltelille-sopimus-polusjarven-tuulipuiston-infrastruktuurin-rakentamisesta

 • 15.11.2019

  Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Peuralinnan tuulipuistohankkeen

  Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut YIT Suomi Oy:ltä Kyyjärven kunnassa sijaitsevan Peuralinnan tuulipuistohankkeen. Keski-Suomen maakunnassa Kyyjärven kunnan Peuralinnan alueelle on suunniteltu 7 tuulivoimalaa, kokonaisteholtaan n. 45 MW. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 750 hehtaaria. Tuulipuistohankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Hyötytuulella on jo olemassa naapurikunnan Perhon Alajoen kylän alueella 7 voimalan tuulipuistohanke, jonka osayleiskaava ja

  Lue lisää

 • 27.08.2019

  Suomen Hyötytuulelta investointipäätös Polusjärven tuulipuistosta Pyhäjoelle

  Suomen Hyötytuuli Oy on tehnyt investointipäätöksen Polusjärven tuulipuiston rakentamisesta Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaalle. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Pyhäjoen kunnan itäosiin Polusperän kylän tuntumaan, noin 20 kilometrin päähän Pyhäjoen keskustasta. Kyseessä on syöttötariffikauden jälkeen yhtiön ensimmäinen täysin markkinaehtoinen tuulivoimainvestointi. ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Polusjärven hanke lähtee toteutumaan tänä vuonna”, sanoo Suomen Hyötytuuli Oy:n toimitusjohtaja Toni Sulameri.  ”Tavoitteenamme on rakentaa

  Lue lisää

 • 26.04.2019

  Reposaaren tuulipuiston yhdessä voimalassa toimintahäiriö

  Reposaareen johtavan pengertien varrella sijaitsevasta RE 01- tuulivoimalasta on tänään lavansäätöhydrauliikan komponentti rikkoutunut ja päästänyt noin kymmenen litraa öljyä voimalan kylkeen ja osittain maahan. Voimala on pysäytetty ja huoltotoimet aloitettu. Pelastuslaitos on paikalla ja käynnissä on vuotaneen öljyn imeytys ja jälkien siivous. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille eikä haittaa liikenteelle.

 • 22.03.2019

  Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Eranti Engineering Oy:n merituulivoimaliiketoiminnan

  Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Eranti Engineering Oy:n merituulivoimaliiketoiminnan. Kaupalla varmistetaan Eranti Engineeringin merkittävän työn ja osaamisen jatkuvuus merituulivoiman kehittämisessä erityisesti jäätyvän meren alueilla. Suomen Hyötytuuli on panostanut merituulivoiman kehittämiseen jo pitkään ja on Suomen merituulivoiman uranuurtaja. Yhtiö rakennutti maailman ensimmäisen meriperustuksilla jääolosuhteisiin toteutetun merituulipuiston vuonna 2017 Tahkoluotoon Porin edustalle. Suomen Hyötytuuli on tehnyt yhteistyötä

  Lue lisää

 • 01.02.2019

  Suomen Hyötytuuli Oy:n tuotantokatsaus

  Vuonna 2018 Suomen Hyötytuuli toimitti osakkailleen sähköä noin 503 000 MWh. Edelliseen vuoteen verrattuna energiantuotanto kasvoi noin 190 000 MWh. Tuotantomäärän kasvuun vaikuttivat Jokelan tuulipuiston oston lisäksi se, että vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, jolloin syksyllä 2017 valmistuneet Annankankaan tuulipuisto ja Tahkoluodon merituulipuisto olivat koko vuoden tuotannossa. Tuulivoimaloiden käytettävyys oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla ja voimaloiden huolto

  Lue lisää