Siirry sisältöön

Blogi: Helen vahvistaa asemaansa hiilineutraalin energian kentällä

Kirjoittaja: Marjut Heinonen, viestintäsuunnittelija, Suomen Hyötytuuli

Suomen Hyötytuulen omistaa kahdeksan suomalaista kaupunkienergiayhtiötä. Esittelemme blogisarjassamme omistajayritysten kuulumisia.

Suomen suurimpiin kaupunkienergiayhtiöihin kuuluvan Helen Oy:n sähköntuotannon koko portfolio muuttuu lähivuosina voimakkaasti. Helen pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelee määrätietoisesti entistä suurempaa roolia energiamarkkinassa. Työn alla on muun muassa asemoituminen vetymarkkinassa ja kaukolämmityksen roolin vahvistaminen. Suurin muutos on kuitenkin hiilineutraalisuustavoitetta tukeva kivihiilen käytöstä luopuminen seuraavan kahden vuoden aikana. Kivihiilen tilalle on valmistunut tuotantoon viimeisen vuoden aikana ja nousee vuoteen 2025 mennessä uutta lämmön- ja sähköntuotantoa yhteensä 2000 MW:n verran. Korvaavia lämmöntuotannon muotoja ovat muun muassa lämpöpumput, sähkökattilat, energian varastointi ja biomassa. Sähköntuotantoon haetaan uutta kasvua tuulivoimasta, Olkiluoto 3:sta ja aurinkovoimasta.

Tuulivoima on tällä hetkellä uusista sähköntuotantotavoista tuotantokustannukselta edullisin. Helenin portfoliossa onkin tuulivoimalla merkittävä rooli ja monia tuulivoimahankkeita samanaikaisesti käynnissä. Suomen Hyötytuulen hallituksen puheenjohtaja ja Helenin Energianhankinnan ja tukkukaupan johtaja Harri Mattila kiittelee Suomen Hyötytuulen osaamista tuulivoimahankkeissa: ”Suomen Hyötytuuli on hyvä yhtiö toteuttamaan tuulivoimahankkeita. Hankekehitysajat ovat tuulivoimassa pitkiä, mutta Suomen Hyötytuuli osaa toimia tehokkaasti tässä kentässä. Tuotantomäärä kasvaa voimakkaasti lähivuosina, vaikka enemmänkin toki mahtuu”, Mattila toteaa.

Joustolla keskeinen rooli

Energia-ala elää vahvaa muutoskautta. Sähkömarkkina on avautunut ja kehittynyt asteittain, ja Mattila näkee energiakentän muutosvaiheen jatkuvan edelleen. Keskeinen muutoskenttä koskee sähkön hintavaihtelua, kysynnän ja tarjonnan vaihtelua ja jouston hallintaa. Energiayhtiöt ja -järjestelmät pitää saada toimimaan resurssitehokkaasti markkinassa, jossa vaihteleva tuuli- ja aurinkovoimatuotanto lisääntyy ja perinteistä tasaista energiantuotantoa poistuu. Varastointi ja siihen liittyvät uudet teknologiat ovat yksi osa ratkaisua.

Energia on yhteinen asia

Mattila on pitkän linjan tekijä energia-alalla, ja hänellä on yli 30 vuoden vuoden kokemus Heleniltä eri rooleissa. ”Energian parissa saa tehdä merkityksellistä työtä. Sähkö, energia, lämpö ja jäähdytys ovat asioita, joista on myös kiinnostavaa kertoa yleisölle. Viime aikoihin asti sähkö on monelle kuluttajalle ollut jotain, jota saadaan seinästä, mutta nyt se on konkretisoitunut uudella tavalla.” Mattila pitää hyvänä asiana sitä, että kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä, mistä sähkö tulee: ”Sähkö on arvokas hyödyke, joten on luonnollista, että sitä seurataan. Energiasiirtymä vaatii valtavia investointeja ja se onnistuu parhaiten silloin, kun kaikki osallistuvat.” Yksittäisen asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi älykotiratkaisuja, joiden avulla sähkönkulutusta ja -varastointia voidaan ohjata sähkön hinnanvaihteluiden mukaan. ”Ei tarvitse olla energian syväosaaja, riittää, kun ymmärtää energian arvon ja sen, että yhdessä toimien voimme parhaiten ratkaista haasteet. Viime vuonna näimme, että kun tuli tarve käyttää energiaa järkevästi, ihmiset onnistuivat säästämään jopa 50 % kulutuksestaan.”

Helen Oy (Oy Mankala Ab) on yksi Suomen Hyötytuulen kahdeksasta kotimaisesta omistajasta. Helen tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Helen kehittää fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. ”Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.”

Lue myös: Lappeenrannan Energia