Siirry sisältöön

Blogi: Maanomistajayhteistyö perustuu luottamukseen

Kirjoittaja: Marjut Heinonen, viestintäsuunnittelija, Suomen Hyötytuuli

Suomen Hyötytuulen tuulipuistoalueilla metsää omistavat sadat maanomistajat. Tiivis ja läheinen yhteistyö maanomistajien kanssa varmistaa, että tuulipuistojen hankesuunnittelu, rakentaminen ja tuotannon aikainen toiminta sujuvat mahdollisimman jouhevasti sekä kummankin osapuolen edut huomioiden.

Suomen Hyötytuulen tuotantoinsinööri Teemu Molkkari ja maanomistaja Raimo Korpela tuntevat toisensa kolmentoista vuoden takaa. Yhteistyö alkoi vuonna 2011, kun Suomen Hyötytuuli suunnitteli Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimahanketta. 1980-luvulta asti Nikkarinkaarron alueella metsää omistaneelle Korpelalle päätös omien metsien vuokraamisesta tuulivoimatuotantoon oli helppo. Eikä päätöstä ole tarvinnut katua: ”Suomen Hyötytuuli on ollut asiallinen kumppani. Kaikki on pidetty, mitä on sovittu”, summaa Korpela. Luotettavuus ja vastuullinen toiminta on kaiken lähtökohta. ”Moni lupaa maanomistajille hyviä hintoja metsästä, mutta ei sitten täytä sopimusvelvoitteitaan tai huolehdi siitä, että hanke etenee”, Korpela jatkaa.

Maanvuokra-asioista Suomen Hyötytuulella vastaavalle Teemu Molkkarille on ehtinyt yli kymmenen vuoden aikana kertyä kokemusta tuulipuistoista koko niiden elinkaaren mitalta. Molkkarille ovatkin Pohjanmaan lakeudet tulleet tuulipuistoalueilla ja maanomistajatapaamisissa kulkiessa tutuiksi. Myös suhteet maanomistajien kanssa ovat ajan saatossa ja yhteisen tekemisen kautta lujittuneet. Hän pitää maanomistajayhteistyötä oman työnsä suolana.”Luottamus syntyy siitä, että on tuttu kaveri vastassa koko yhteistyön ajan”, Molkkari toteaa.

Paikallista kumppanuutta

Raimo Korpelan ja Suomen Hyötytuulen yhteistyö sai maanvuokrauksen lisäksi pian myös muita muotoja, kun Korpela tarjosi Suomen Hyötytuulelle palveluitaan Nikkarinkaarron puunpoistossa. Sittemmin hän ollut mukana myös Annankankaan ja Polusjärven tuulipuistojen puustonpoistossa ja huoltoteiden talvikunnossapidossa.

”Kun puustonpoistoon tarvitaan apua, soitetaan Raimolle ja homma hoituu”, kiittelevät Molkkari ja Suomen Hyötytuulen tekninen asiantuntija Tuomas Viinonen kuin yhdestä suusta. Korpela nyökkää ja jatkaa: ”Vielä ei ole sellaista hommaa eteen tullut, mitä ei olisi pystytty hoitamaan”.

Suomen Hyötytuulen rakennusprojektien projektijohtaja Harri Suutari kannustaa maanomistajia selvittämään maanvuokrasopimuksiin liittyvät yksityiskohdat huolellisesti ja varmistamaan, että kumppani on vastuullinen ja luotettava toimija. Lisäksi Suutari kehottaa maanomistajia tarjoamaan aktiivisesti palveluitaan ja kalustoaan tuulipuistoalueiden huoltotöihin. ”Paikallisille osaajille on aina käyttöä, he tuntevat alueen ja maaston ja tietävät myös, mistä saadaan tarvittaessa lisäkäsiä”, Suutari muistuttaa.

Vastuullisuus näkyy tuulipuistoalueiden hoidossa

Kesäkuussa miehet olivat yhdessä katsastamassa Nikkarinkaarron vesakon kuntoa ja suunnittelivat tulevaa vesakonraivausta. Yhteistuumin päätettiin myös siitä, että Suomen Hyötytuuli tiedottaa tuulipuiston maanomistajille vesakon raivauksesta ja antaa maanomistajille mahdollisuuden raivata vesakkoa omiin tarpeisiinsa.

Tuomas Viinonen, Raimo Korpela, Harri Suutari ja Teemu Molkkari katsastavat Nikkarinkaarron vesakkoa.

Suomen Hyötytuuli vastaa tuulipuistoistaan koko niiden elinkaaren ajan suunnittelusta rakentamiseen, tuotantoon, huoltoon ja purkuun asti. Tuulipuistojen puunpoistoakaan ei tehdä tarpeettomasti, vaan hiilinielua pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.

Vuokratessaan maata tuulipuistoalueeksi maanomistaja voi hoitaa metsäänsä entiseen tapaan. Tuulipuistoa varten rakennetut ja vahvistetut huoltotiet ovat hyödyksi metsänhoidossa ja metsästyksessä. Mailla saa myös liikkua, marjastaa ja metsästää kuten ennenkin.

Lue lisää Suomen Hyötytuulen maanomistajayhteistyöstä.

Nikkarinkaarron tuulipuisto

Vuonna 2016 valmistunut, kymmenen 3,45 megawatin voimalaa käsittävä Nikkarinkaarron tuulipuisto sijaitsee Raahen eteläpuolella. Se oli Suomen Hyötytuulen ensimmäinen metsäalueelle, kauas kaupunkien ja sataman infrasta rakennettu tuulipuisto. Parhaillaan on menossa viidestä 8,5 megawatin voimalasta koostuva Nikkarinkaarron laajennushanke.

Nikkarinkaarron tuulipuisto

Nikkarinkaarron tuulipuiston laajennushanke