Siirry sisältöön

Blogi: Yhteiskuntavastuu on vastuuta ihmisistä

Kirjoittaja: Paula Mäkeläinen, vastuullisuuspäällikkö, Suomen Hyötytuuli

Kaikki yritystoiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ja alueellisiin yhteisöihin tavalla tai toisella. Tuulivoimalla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen ja siten paikalliseen elinvoimaan sekä asukkaiden elämään ja valinnanmahdollisuuksiin. Tuulivoima edistää vihreää siirtymää ja ilmastonmuutoksen hillintää tulevien sukupolvien elinehtojen ja energiaomavaraisuuden kehittämiseksi.

Osana vastuullista, koko tuulivoiman elinkaaren läpileikkaavaa toimintaa on tarkasteltava monia alueyhteisöihin liittyviä näkökulmia sekä maa- että merituulivoiman kannalta. Paikallisten asukkaiden, kuntien, elinkeinoelämän edustajien ja muiden sidosryhmien osallistaminen kestävään tuulivoima-alueiden suunnitteluun on tuulivoimarakentamisen kulmakivi. Tuulivoiman vaikutuksia asuttuun ympäristöön ja alueyhteisöön tarkastellaan suunnitteluvaiheessa laajalti, jotta rakentaminen ja tuotantovaihe toteutuvat kunnan ja asukkaiden näkökulmasta sujuvasti ja hyväksyttävällä tavalla.

Huomioimme voimaloiden riittävän etäisyyden asutuksesta ja teemme rakentavaa, luotettavaa ja dokumentoitua yhteistyötä maanomistajien kanssa koko tuulivoimaloiden elinkaaren ajan. Suomen Hyötytuuli Oy:n elinkaarimalli rakentaa luottamusta alueyhteisössä, koska toimimme yhdessä alueen asukkaiden kanssa vuosikymmenten ajan hankesuunnittelusta rakentamiseen, tuotantoon ja voimaloiden kierrätykseen saakka.

Johdonmukaisuus omassa toiminnassa, avoimuus sekä lupausten pitäminen ovat meille avainroolissa. Huolehdimme myös työntekijöidemme turvallisista työolosuhteista ja yhdenvertaisuudesta, ja kiinnitämme huomiota vastuullisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen toimitusketjussamme ja alueilla, missä toimimme.

Yhteiskuntavaikutuksia kansalliselta tasolta yksilötasolle

Osallistuminen puhtaan energiateknologian edistämiseen ja uusien vastuullisten toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämiseen ovat tärkeä osa toimintaamme. Kestävää kehitystä vahvistavat investoinnit ja teknologia sekä vihreän sähkön ja energiatehokkuuden edistäminen saavat aikaan vaikutuksia eri tasoilla. Pystymme toiminnallamme vaikuttamaan Suomen energiaomavaraisuuden paranemiseen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksiin, aluetalouksien vahvistamiseen, ilmastotavoitteiden toteutumiseen ja suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Haluamme myös näkyä ja elää mukana tuulipuistopaikkakuntien arjessa, tukea lasten ja nuorten harrastuksia sekä olla vuorovaikutuksessa paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Tuulivoiman aluetalousvaikutukset tuotantoalueilla ovat merkittäviä esimerkiksi kuntien verotulojen, elinkeinoelämän vahvistamisen ja uusien työpaikkojen muodossa. Selvitämme syksyn aikana aluetalousvaikutuksia tarkemmin sekä maa- että merituulivoiman osalta, ja kerromme kiinnostavista tuloksista lisää tuonnempana.

Suomen Hyötytuuli Oy:n omistavat kahdeksan merkittävää alueellista energiayhtiötä, mikä tekee meistä tuulivoiman tuotantoalueiden rinnalla laajemminkin Suomen huoltovarmuuteen ja uusiutuvan sähkön tuotantoon vaikuttavan toimijan. Yhteiskuntavastuu toteutuu ihmiseltä ihmiselle, arkisina tekoina joka päivä.

Omistajamme ovat Helen (Oy Mankala Ab), Alva-yhtiöt, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Pori Energia, Tampereen sähkölaitos, Turku Energia ja Vantaan Energia. Näiden yhtiöiden kautta tuottamamme tuulisähkö päätyy suomalaisten kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön.

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen (HTM, Sosionomi) on Suomen Hyötytuuli Oy:n vastuullisuuspäällikkö, jolle on tärkeää vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Merkityksellinen tekeminen yhdessä asiantuntijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tekee tämän mahdolliseksi.