Siirry sisältöön

Temporary usage restrictions on the Luvia-Merikarvia lane near Tahkoluoto, due to offshore windpark construction

Suomen Hyötytuuli Oy påbörjar havsbyggnationen av Tahkoluoto havsvindkraftspark med muddrings- och sprängningsarbete samt med muddring av kabeldiken på det område där kraftverkens fundament anläggs. Arbetena orsakar en del tillfälliga användningsbegränsningar på kustfarleden från början av juni till slutet av augusti.
Området för vindparken ligger utanför Tahkoluoto hamn och begränsas av Tahkoluoto i öster och av Kaijakaris kartta_tahkoluotogrynnor i söder. Området delas av den tio meter breda Kupeli-Tahkoluoto-farleden och den 3,6 meter breda Luvia-Sastmola-kustfarleden i nord-sydlig riktning.
Av säkerhetsskäl kommer båttrafiken på kustfarleden att stoppas när arbetsmomenten så kräver, till exempel under sprängningsarbeten. Vägvisarbåtar styr trafiken vid undantagssituationer. Byggarbetena till havs sker dygnet runt under alla veckodagar.
Vi informerar om farledsbegränsningar via Trafikverkets VTS-tjänst och i de meddelanden som riktar sig till sjöfararna samt på vår webbsida, på Facebook och på vår LinkedIn-sida. Du ser på kartan vilken fas byggprojektet befinner sig i: Tahkoluoto-projektets status
Information om farledsbegränsningar ges också via en sändlista som du kan ansluta dig till genom att skicka ett meddelande till adressen tiedotus@hyotuuli.fi.
Vi beklagar eventuella olägenheter som byggarbetena medför.

Leave a Reply