Siirry sisältöön

Kakonjärven alueen tuulipuistohankkeen YVA-selostus on valmistunut

Pyhärannan kunnan ja Laitilan kaupungin alueella sijaitsevan Kakonjärven alueen tuulivoimapuistohankeen ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus on valmistunut ja nähtävillä. YVA-selostus on käsiteltävänä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa yhteysviranomaisen lausuntoa varten. Arviointiselostus on nähtävillä Pyhärannan kunnanvirastossa, Laitilan kaupunginvirastossa ja Laitilan pääkirjastossa. Lisäksi se on nähtävänä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/kakonjarvituulivoimaYVA.
Myös viranomaisilla, ympäristön asukkailla, järjestöillä ja muilla vastaavilla tahoilla on nyt mahdollisuus ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Kirjallisesti esitetyt mielipiteet ja lausunnot toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen 27.9.2013 mennessä osoitteeseen Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku tai PL 236, 20101 TURKU. Lausunnot voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään myös yleisötilaisuuksissa Pyhärannassa ja Laitilassa. Yleisötilaisuudet pidetään keskiviikkona 21.8.2012 Laitilan kaupungin valtuustosalissa osoitteessa Keskuskatu 30, Laitila ja torstaina 22.8.2013 Pyhärannan kunnan valtuustosalissa osoitteessa Pajamäentie 4, Pyhäranta. Paikalle voi tulla ilmoitettuina päivinä milloin tahansa kello 16–19 välisenä aikana.

Lisätietoja

Teemu Molkkari, Suomen Hyötytuuli Oy
puh. 044 701 2284
Mattias Järvinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
puh. 010 409 5036

Jakob Kjellman, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
puh. 010 409 6547

Vastaa