Lintututka

Haluamme tietää miten linnut toimivat tuulipuistoympäristössä. Minimoimme merituulivoiman mahdolliset vaikutukset linnustoon, erityisesti selkälokkiin ja merikotkaan. Kehitämme alan teknologiaa yhdessä yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa.

Tahkoluodon merituulipuiston rannalla sijaitseva lintututka antaa tietoa ympäristövaikutuksista alueen linnustolle. Tutka tuottaa kolmiulotteista paikkatietoa ja tallentaa tietoa lintulajeista, lintujen koosta ja käyttäytymisestä, lukumäärästä, lentoreiteistä, lentokorkeudesta, lentonopeudesta ja säätilasta. Lintututka erottaa pienet linnut vähintään 4 km:n säteellä ja suuret vähintään 10 km:n säteellä. Tutka antaa tarvittaessa hidastumis- tai pysähtymiskäskyn yksittäisille tuulivoimaloille.

Lisätietoja: ympäristöinsinööri Petteri Mäkelä, p. 0400 187 028, petteri.makela[at]hyotytuuli.fi