Siirry sisältöön

Miia Wallén SuomiAreenalla: Yhteistyöllä parhaat tulokset tuulivoimalarakentamisessa

LEHDISTÖTIEDOTE 14.7.2014
Suomen Tuulivoimayhdistyksen tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa tuulivoimalakunnissa asuvista asukkaista haluaa lisää tuulivoimaloita kotikuntaansa, eikä koe tuulivoimaa häiritseväksi. Asukkaiden mielestä tuulivoimalat tuovat kunnalle taloudellisen hyödyn lisäksi myös imagohyötyä. Tuloksista kertoi Tuulivoimayhdistyksen varapuheenjohtaja ja Suomen Hyötytuuli Oy:n hankekehityspäällikkö Miia Wallén Porin SuomiAreenalla 14.7.2014.
Taloustutkimuksen Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä kesäkuussa tekemässä puhelinhaastattelussa selvitettiin myös erilaisten äänilähteiden häiritsevyyttä omassa elinpiirissä. Häiritsevimmäksi koettiin tieliikenteen ääni, niin omassa kodissa kuin yleisesti. Tuulivoimaloiden ääntä ei sen sijaan kokenut häiritseväksi kodissaan lähes kukaan, ja vain hyvin harvat kokivat sen häiritseväksi kotinsa piha-alueilla.
”On hyvä kuulla, että tuulivoimaloiden ääni ei arkielämässä ole häiritsevää”, Miia Wallén sanoo ja jatkaa ”Erityisen tärkeää on, ettei häiriötä koeta sisällä kodeissa. Jos ongelmia esiintyy, ne tulee ratkaista kestävällä tavalla yhteistyössä asukkaiden kanssa, tapauskohtaisesti”.
Wallén korostaa yhteistyötä viranomaisten, päättäjien, asukkaiden ja tuulivoiman rakentajien välillä.
”Tuulivoima on kotimainen ja puhdas tapa tuottaa energiaa. Kaikkea Suomessa tarvittavaa energiaa emme voi tuulivoimalla tuottaa, mutta meillä on alueita, jotka soveltuvat tuulivoiman tuotantoon erinomaisesti. Näillä alueilla yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja viranomaisten kanssa on avaintekijä siihen, että tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö sujuvat ongelmitta. Tuulivoima voi herättää huolta ihmisissä ja meidän tehtävämme on antaa heille vastauksia.”

Lisää tuulivoimaloita Poriin

Suomen Hyötytuuli ilmoitti viime viikolla, että se rakentaa kaksi uutta tuulivoimalaa Porin Kirrinsantaan. Voimalat ovat teholtaan 3,3 MW ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen sähköntuotanto on 20,1 GWh. Voimaloiden napakorkeus on 119 metriä ja roottorin halkaisija 112 metriä. Tuulivoimaloiden rakentaminen aloitetaan tänä kesänä ja tavoitteena on saada tuulivoimalat tuotantoon maaliskuussa 2015.
Kirrinsannan voimalat täydentävät Suomen Hyötytuulen Porin tuulipuistoa, joka koostuu kymmenestä Meri-Porin ympäristössä sijaitsevasta tuulivoimalasta. Hyvien tuuliolosuhteiden lisäksi paikka on olemassa olevan infrastruktuurin, tiestön ja sataman läheisyyden vuoksi ihanteellinen tuulivoiman rakentamiselle.
Suomen Hyötytuulella on Porissa myös Suomen toistaiseksi ainua merituulivoimala, Tahkoluodon edustan merialueella. Se on toiminut pilottihankkeena koko Suomen merituulivoimalle ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Suomen Hyötytuuli suunnittelee alueelle parhaillaan Suomen ensimmäistä merituulipuistoa, jonne on tarkoitus rakentaa 10–13 merituulivoimalaa. Hanke osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön demonstraatiotukikilpailuun, joka mahdollistaa yhden merituulivoimapuiston rakentamisen Suomeen.

Lisätietoja:

Suomen Hyötytuuli Oy, hankekehityspäällikkö Miia Wallén
miia.wallen@hyotytuuli.fi, puhelin 050 329 7127

Suomen Hyötytuuli

Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö. Yhtiön omistavat kahdeksan suuren suomalaisen kaupungin energiayhtiöt: Helsingin Energia, Jyväskylän Energia, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Pori Energia, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia ja Vantaan Energia. Yhtiön tehtävänä on tuottaa osakkailleen sähköä tuulivoimalla sekä tehdä tuulivoimaan liittyvää markkinointi-, tutkimus- ja kehitystyötä. Hyötytuulella on kaksi toiminnassa olevaa tuulipuistoa Porissa ja Raahessa, joiden yhteenlaskettu sähköntuotanto on noin 90 GWh vuodessa. Tämä vastaa noin 45 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Lisäksi Hyötytuulella on useita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita ympäri Suomea.

Vastaa