Siirry sisältöön

Blogi: Omistajan terveiset: Lappeenrannan Energia

Kirjoittaja: Marjut Heinonen, Suomen Hyötytuuli

Lappeenrannan Energia pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2026 mennessä. ”Tavoitteen taustalla on asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeet. Ilmastonmuutoksen myötä asiakkaat ovat alkaneet yhä vahvemmin kannustaa energiayhtiöitä toimimaan hiilineutraaliuden eteen. Meidän tahtotilamme on olla muutoksen etujoukoissa”, sanoo Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen.

Lappeenrannan Energialla hiilineutraalius kietoutuu eritoten kaukolämmön ympärille. Kaukolämmön tuotannossa on jo siirrytty fossiilisista biopolttoaineisiin, ja seuraavassa aallossa panostetaan sähköisiin lämmöntuotantomuotoihin, muun muassa sähkökattiloihin. ”Vuoden 2023 aikana noin viisitoista prosenttia Lappeenrannan Energian kaukolämmöstä on tuotettu sähköllä. Uusiutuvaa ja puhdasta sähköä on nyt markkinassa hyvin tarjolla, joten sen hyödyntäminen lämmitysmarkkinoilla on järkevää.”

Toinen polku matkalla kohti hiilineutraaliutta kulkee sähköntuotannon uudistamisen kautta. Tästä esimerkkinä on turpeen käytöstä luopuminen vuoden 2025 loppuun mennessä. Uusiutuva energia, erityisesti tuuli- ja aurinkovoima, ovat Lappeenrannan kaupungin kehityssuunnitelmissa vahvasti läsnä. Lappeenrannan Energian tavoitteena on kolminkertaistaa tuulivoimatuotannon osuus vuoteen 2025 mennessä. Yritys onkin mukana kaikissa Suomen Hyötytuulen nykyisissä tuulivoimahankkeissa.

”Lappeenrannan kaupunki pitää tärkeänä sitä, että kaupungin sataprosenttisesti omistama energiayhtiö on mukana tuulivoimahankkeissa. Lappeenranta on sitoutunut Suomen Hyötytuuleen ja näkee yrityksen kasvun 1990-luvulta nykypäivään hienona menestystarinana”, Nikkanen toteaa.

Suomen Hyötytuulen omistajina Lappeenrannan Energian intresseissä on myös pohtia, miten tuulivoiman tuottamaa kustannustehokasta sähköä voidaan parhaiten hyödyntää, esimerkiksi rakentamalla teollisia prosesseja, jotka tukevat uusiutuvan sähkön käyttöä entistä enemmän teollisuuden ja liikenteen fossiilisten polttoaineiden tilalla. Teollisuuden prosessien sähköistyminen eteneekin nyt vauhdilla, ja sen edistämiseksi sähkön kysynnän lisääminen on kannustettavaa.

Lappeenrannan Energia tuottaa ja myy vesi- ja energiapalveluita sekä hallinnoi ja kehittää veden ja energianjakeluverkkoja Etelä-Karjalassa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Lappeenrannan Energia Oy ja tytäryhtiöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Yritys on Suomen ensimmäinen hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö. “Rakennamme maakuntaamme kestävää tulevaisuutta tarjoamalla maailman parhaan veden, älykkäät verkostot ja vihreän, paikallisesti tuotetun lämmön. Olemme yhdessä toistemme ympäristö, toimimme avoimesti ja meihin voi luottaa varmasti.” 

Lue myös: Helen