Siirry sisältöön

Osallistu Perhon Kokkonevan tuulivoimapuiston kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA), yleisötilaisuus 20.5.

[:fi]Perhon Kokkonevalla tehdään tänä vuonna useita erilaisia ympäristö- ja luontoselvityksiä sekä arvioidaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksia. Tutustumalla YVA-ohjelmaan saat tietoa siitä mitä vaikutuksia hankkeesta arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. Kaavan arviointi- ja osallistumissuunnitelmassa (OAS) kerrotaan lähtökohdat kaavoitukselle sekä alustava aikataulu.
Sähköinen yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta ja kaavoituksesta pidetään torstaina 20.5.2021 klo 17:00.
Linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThlOGE5MGUtZjE5My00N2JmLWFkODUtZWI2ZTkwOGUwNWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ceefa623-8205-48a1-bc33-0a621cb37131%22%2c%22Oid%22%3a%2222ae6c9d-a590-4518-bd63-19d89c44489f%22%7d

Voit jättää mielipiteesi YVA-ohjelmasta ja OAS:sta nähtävilläoloaikana 6.5.–5.6.2021. Aineistot löydät täältä:
YVA-ohjelma: https://www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: http://dynastyweb.kase.fi/perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=6375513892126977061
[:]

Vastaa