Siirry sisältöön

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistetään

Suomen Hyötytuuli esittelee Kokkonevan suunnitelmiaan maanantaina 22.3.2021 klo 18:30 Perhon kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä. Esitys striimataan ja sitä voi seurata osoitteessa: https://www.nopolanews.fi/nopola-news-air-kanava-1
Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Keski-Pohjanmaan maakuntaan Perhon Kokkonevalle. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän koillispuolelle reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueeksi.
Kokkonevan alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu maksimissaan 38-45 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW. Tuulipuiston arvioitu kokonaisteho olisi 270–380 megawattia. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulipuiston rakentaminen sijoittuisi vuosille 2025-2026.
Perhon kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15. maaliskuuta aloittaa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan Kokkonevan tuulivoimapuistolle ja solmia kaavoitussopimuksen Suomen Hyötytuulen kanssa. Tavoitteena on, että osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuisi vielä tänä keväänä. Kokkonevan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotannolle arvioidaan kaavan lisäksi samanaikaisesti toteutettavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteydessä.
Hyötytuuli rakentaa parhaillaan Kokkonevan lähistölle Alajoki-Peuralinnan tuulivoimapuistoa. Perhon Alajoelle ja Kyyjärven Peuralinnaan nousee yhteensä 14 voimalaa, joiden maatyöt on aloitettu.

Vastaa