Siirry sisältöön

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen suunnittelu on alkanut

Suomen Hyötytuuli suunnittelee tuulipuiston rakentamista Perhon Kokkonevalle. Perhon kunta sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Oksakosken kylän itäosaan, reilut kolme kilometriä Perhon kunnan keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 ha. Alue on merkitty Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan tuulivoimaloiden alueeksi.
Kokkonevan alueelle suunniteltu tuulipuisto koostuu 30-40 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7–10 MW.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kaavoitus aloitetaan vuoden 2021 alussa. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulipuiston rakentaminen sijoittuisi vuosille 2025-2026.
Suomen Hyötytuulella on Kokkonevan alueen läheisyydessä käynnissä myös Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohanke, joka käsittää yhteensä 14 tuulivoimalaa Perhon ja Kyyjärven kuntien alueella. Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana ja tuulivoimalat ovat tuotannossa vuonna 2022.

Vastaa