Siirry sisältöön

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen uutiskirje, elokuu 2023

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen kuulumisia

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen YVA:n perusteltu päätelmä annettiin kesäkuussa. Hanketta viedään nyt eteenpäin perustellun päätelmän sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiä kasvatetaan vähintään puoleentoista kilometriin, ja voimalamäärä tulee olemaan pienempi kuin 42. Kun tarvittavat viranomaisneuvottelut kaavaehdotuksen osalta on käyty, kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja esitellään kuntalaisille kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Suomen Hyötytuulen pyrkimyksenä on tuoda kaavaehdotus nähtäville loppuvuoden aikana.

Perhon Kokkonevan YVA:n perusteltu päätelmä

ELY-keskus totesi YVA:n perustellussa päätelmässään, että hanke on toteutuskelpoinen, kun huomioidaan perustellun päätelmän reunaehdot. ELY-keskuksen keskeinen kriittinen palaute tuli tuulivoimaloiden sijoittelusta kaavaluonnoksessa, metsäpeuraan kohdistuvien vaikutusten arvionnista sekä tiedottamisen riittävyydestä. Kokkonevan tuulipuisto tulisi ELY-keskuksen mukaan liittää Lestijärvi-Alajärvi-voimajohtoon, mikäli se on mahdollista. ELY-keskus edellyttää, että kaavaehdotuksessa tulee huomioida perustellun päätelmän huomiot. Kesän aikana onkin jo tehty lisäselvityksiä ja tarkennuksia, joilla vastataan ELY-keskuksen perustellun päätelmän huomioihin sekä annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Perhon uusi metsästyskota

Perhoon rakennettiin uusi metsästysseuran kota Suomen Hyötytuulen tuella ja metsästäjien talkootyöllä. Hyvässä talkoohengessä pystytettiin kodan viereen myös puuliiteri ja wc-rakennus. Suomen Hyötytuulen Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston alueella sijaitseva Perhon Ylipään metsästysyhdistyksen kota on paitsi metsästäjien myös muiden metsässä liikkuvien käytössä.

Hyvällä tuulella -lehti

Miten sujui Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentaminen paukkupakkasilla? Entä miten toimii Porissa Tahkoluodon kallioilla merituulipuiston linnustoa valvova lintututka? Lue näistä ja paljon muusta Suomen Hyötytuulen Hyvällä tuulella -sidosryhmälehden ensimmäisestä numerosta.

Hyvän tuulen terveisin,

Hankekehityspäällikkö Pasi Keinänen, puh. 040 835 9135 pasi.keinanen(at)hyotytuuli.fi

Projektipäällikkö Panu Piirtola, puh. 040 655 1315, panu.piirtola(at)hyotytuuli.fi

Tuulipuistovastaava Jouni Saukko, puh. 040 559 8554, jouni.saukko(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli

Perhon Kokkonevan tuulipuistohankkeen verkkosivu