Siirry sisältöön

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen uutiskirje, helmikuu 2024

Tilaa Perhon Kokkonevan hankkeen uutiskirje omaan sähköpostiisi lähettämällä viesti osoitteeseen tiedotus(at)hyotytuuli.fi. Tilaamalla uutiskirjeen sitoudut siihen, että Suomen Hyötytuuli voi tallentaa yhteystietosi uutiskirjeen lähettämistä varten.

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen kuulumisia

Perhon Kokkonevan kaavaprosessi on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.2.-6.3.2023, ja luonnoksesta saadut 18 lausuntoa ja 18 mielipidettä on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa. Kaavaehdotus on nähtävillä Perhon kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot, ja kuntalaiset saavat jättää mielipiteensä asiasta kuulutusaikana.

Kaavaehdotus on muotoutunut useiden rajaavien tekijöiden myötä enintään 36 tuulivoimalan ehdotukseksi kaavaluonnoksen 42 tuulivoimalan sijaan. Merkittävimpiä kaavaehdotusta muokanneita tekijöitä ovat kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä YVA-selostuksesta annetut lausunnot ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Muita kaavaehdotukseen vaikuttaneita asioita ovat kunnanvaltuuston rajaama 1,5 km etäisyys pysyvästä asutuksesta ja vapaa-ajanasunnoista, maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa, luonto- ja ympäristöarvot sekä tuulivoimatekniset seikat.

Perhon kunta ja Suomen Hyötytuuli järjestävät yhdessä kaikille avoimen tilaisuuden, jossa kaavaehdotusta esitellään yleisölle torstaina 7. maaliskuuta klo 17.00 Perhon keskuskoululla Perhonsalissa osoitteessa Koulutie 6. Tervetuloa paikalle seuraamaan kaavaehdotuksen esittelyä ja tapaamaan hankkeessa mukana olevia edustajiamme!

Kaavaehdotus etenee kunnanvaltuuston päätettäväksi, jos merkittäviä muutoksia ei kaavaehdotukseen ole tarvetta tehdä kuulemisen aikana saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Mahdollisen kunnanvaltuuston hyväksynnän jälkeen aloitetaan tarkempi alueen sisäinen suunnittelu ja rakennuslupahakemusten valmistelu.

Suomen Hyötytuulen sidosryhmäkysely

Meille Suomen Hyötytuulella on vastuullisuustyössä tärkeää kuulla sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä toimintamme ympäristö- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Toteutamme siksi kaikille avoimen kyselyn, jonka kartoitetaan sidosryhmiemme näkemyksiä meille tärkeistä ESG-teemoista eli ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioimisesta. Kysely toteutetaan yhteistyössä Greenstep Oy:n kanssa, ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaukset ja kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kysely on auki 2.3.2024 asti, ja siihen voi käydä vastaamassa Suomen Hyötytuulen verkkosivuilla.

 

Hyvän tuulen terveisin,

 

Hankekehityspäällikkö Pasi Keinänen, puh. 040 835 9135 pasi.keinanen(at)hyotytuuli.fi

Tuulipuistovastaava Jouni Saukko, puh. 040 559 8554, jouni.saukko(at)hyotytuuli.fi

Projektipäällikkö Panu Piirtola, puh. 040 655 1315, panu.piirtola(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli