Siirry sisältöön

Perhon Kokkonevan uutiskirje, joulukuu 2023

Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeen kuulumisia

Kuten aiemmin syksyllä uutiskirjeessä kerroimme, Perhon Kokkonevan hankkeen osayleiskaavaa on muokattu saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta niin, että tuulivoimaloiden suojaetäisyydet ovat vähintään puolitoista kilometriä ja voimalamäärä laskee kaavaehdotuksessa suunnitellusta 42 turbiinin maksimäärästä 36 turbiiniin. Maanvuokraneuvotteluiden osalta on päästy riittävään kattavuuteen hankkeen viemiseksi kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotus pyritään saamaan kuntaan käsittelyyn tammikuun aikana. Nähtävillä olosta ja tulevasta yleisötilaisuudesta tiedotamme erikseen.

Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston tuotannollinen koekäyttö aloitettu

Perhon ja Kyyjärven kuntien alueella sijaitsevassa Alajoki-Peuralinnan tuulipuistossa on aloitettu tuotannollinen koekäyttö, joka jatkuu talven yli. Tuulipuisto otetaan vastaan kevätkauden 2024 aikana.

Tiedote Alajoki-Peuralinnan tuotannollisen koekäytön aloituksesta

Metsäpeuran esiintyminen tuulipuistoalueella

Tuulivoimakehityksessä on tärkeää kerryttää tietoa tuulivoiman vaikutuksista ympäristöön ja eläinkuntaan. Erityisesti metsäpeurakantojen kehityksestä tuulipuistoalueella halutaan lisää kokemukseen pohjaavaa tietoa. Teimme pienimuotoisen selvityksen, jossa kyselimme metsäpeurakannan kehityksestä tuotannossa olevan tuulipuiston alueella Pohjanmaalla. Selvityksessä haastateltiin tuulipuistoalueen metsästysseurojen edustajia, ja se toteutettiin yhdessä Sitowisen kanssa. Selvityksen tulosten perusteella metsäpeurakanta on alueella tuulipuiston rakentamisen jälkeen joko kasvanut tai pysynyt samankokoisena. Muiden peura- ja hirvieläinten kantojen koettiin pysyneen ennallaan, ja kauriiden määrän kasvaneen. Suurin osa haastatelluista näki kannan muutosten taustalla muita tekijöitä kuin tuulivoiman, esimerkiksi ravinnon tai petojen määrän tai peurojen liikkumiseen käyttämien teiden määrän.

Luonnonvarakeskuksella (Luke) on parhaillaan käynnissä Windlife-hanke, jossa syvennetään tietämystä tuulivoiman vaikutuksista suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan sekä poronhoitoon ja poronhoidon kustannuksiin. Hankkeessa kartoitetaan myös metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen. Suomen Hyötytuuli on mukana Windlife-hankkeessa.

Tuulipuistojen melumittaukset

Tuulivoimaloiden aiheuttama melu sekä suunnitteluvaiheessa tehtyjen melumallinnusten tarkkuus puhututtavat tuulivoimahankealueilla. Suomen Hyötytuuli teki Raahen Nikkarinkaarron tuulipuistossa melumittauksia yhteensä seitsemän vuoden ajan. Mittausten tulokset osoittivat, että suunnitteluvaiheessa tehdyt mallinnukset antavat luotettavan kuvan myös todellisista meluvaikutuksista.

Nikkarinkaarron melumittausraportti

Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta!

Olemme mukana Perhon uuden vuoden vastaanotossa tarjoamalla makkarat ja mehut kaikille uuden vuoden juhlijoille. Toivotamme oikein rauhallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta!

Hyvän tuulen terveisin,

Hankekehityspäällikkö Pasi Keinänen, puh. 040 835 9135 pasi.keinanen(at)hyotytuuli.fi
Projektipäällikkö Panu Piirtola, puh. 040 655 1315, panu.piirtola(at)hyotytuuli.fi
Tuulipuistovastaava Jouni Saukko, puh. 040 559 8554, jouni.saukko(at)hyotytuuli.fi

Suomen Hyötytuuli