Siirry sisältöön

Porin reposaaren sillan vieressä sijaitsevat tuulivoimalat puretaan kesäkaudella 2022

Suomen Hyötytuuli Oy purkaa tänä vuonna kolme voimalaa Reposaaren tuulipuistostaan Porissa. Yhtiössä on aloitettu purkutöiden suunnittelu jo viime syksynä ja valmistelutyöt ovat edenneet hyvin. Voimaloiden purku tehdään tulevan kesän aikana siten, että haitat liikenteelle ja alueella liikkuville ovat mahdollisimman vähäiset. Voimalapaikat tullaan maisemoimaan ympäristöön sopiviksi.

Reposaaren maantien vieressä sillan läheisyydessä sijaitsevat tuulivoimalat ovat ensimmäiset Suomessa rakennetut teollisen mittakaavan tuulivoimalat. Ne rakennettiin vuonna 1999 ja ne edustavat sen aikaista korkeaa teknologiaa ja tehotasoa (1 MW/voimala). Nyt nämä voimalat ovat tulleet teknisen elinkaarensa loppupuolelle, ja yhtiö on päättänyt purkaa ne kesän 2022 aikana.
Tuulivoimaloiden purkutyö kestää useita viikkoja. Se suoritetaan pääasiassa yöaikaan, jotta mahdolliset haitat alueen liikenteelle ja ympäristölle voidaan minimoida ja alueen turvallisuus varmistaa. Voimaloista purettavat komponentit ja osat pyritään käyttämään hyödyksi joko yhtiön omiin tarpeisiin tai kierrättämällä. Voimalapaikat maisemoidaan.

Reposaaren sillan läheisyyteen ei ole suunnitteilla uusia tuulivoimaloita

Suomen Hyötytuuli Oy ei rakenna purettujen tuulivoimaloiden tilalle Reposaaren sillan viereen uusia tuulivoimaloita. Hyötytuulelle jää tien läheisyyteen Kirrinsantaan kaksi uudempaa ja suurempaa vuonna 2015 rakennettua 3,3 MW:n tuulivoimalaa. Yhtiöllä on useita investointihankkeita käynnissä eri puolilla Suomea. Myös Porin ja Satakunnan alueelle on suunnitteilla uusia tuulipuistoja.

Lisätietoja antaa:

Tuotantojohtaja Leena Hacklin
leena.hacklin@hyotytuuli.fi