Arrendering

Har du mark som lämpar sig för vindkraftsproduktion? Suomen Hyötytuuli är intresserad av områden med bra vindförhållanden. Arrendering begränsar inte annan användning av marken. Vänligen ta kontakt:

Teemu Molkkari
Produktionsingenjör
+358 44 701 2284
teemu.molkkari(at)hyotytuuli.fi