Vindparksprojektet i Alajoki-Peuralinna

14
st
240
m
155
m
6
MW

Suomen Hyötytuuli Oy bygger en vindpark med sju vindkraftverk i Perho kommun i Södra Österbotten.
Vindkraftsparken anläggs i Alajoki som ligger i den sydvästra delen av Perho, ca. sju kilometer från kommunens centrum.

Suomen Hyötytuuli bygger också en vindpark med sju vindkraftverk i Kyyjärvi kommun i Mellersta Finland. Kyyjärvi kommun ligger bredvid Perho kommun.

Alajoki och Peuralinna delgeneralplananläggning för vindkraft och byggnadstillstånd är laggiltiga.

Ivesteringsbeslut gjordes i september 2020 och byggande av vindpark började 2021 och vindparken skall vara i bruk 2022.

Energiproduktion

Vindparken i Jokela

12 st / 3,0 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Annankangas

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Kuljunniemi

9 st / 2,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,26 MW

Vindparken i Nikkarinkaarto

10 st / 3,45 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,00 MW

Vindparken i Räfsö

10 st / 1-3,3 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,02 MW

Havsvindparken utanför Tahkoluoto

11 st / 2,3-4,2 MW

Vindkraftparkens aktuell energiproduktion 0,06 MW